Nieuws

Ontwerpend onderzoek naar adaptieve dijkzones Oosterschelde van start met excursie en workshop De grootste bedreiging van zeespiegelstijging voor de Oosterschelde is het versneld verdrinken van de droogvallende platen, slikken en schorren en daarmee verlies van ecologische kwaliteit, recreatie en zoute...
De vraagstukken van de Delta kunnen niet door een partij opgelost worden, daarom moeten krachten en expertises gebundeld worden. In de Zuidwestelijke delta en Vlaanderen is veel kennis opgebouwd over de relatie van zee, verzilting en voedsel en energie en water. Bilaterale banden tussen onderwijs- en...
Zeespiegelstijging als kans voor een leefbare en veerkrachtige Oosterschelde
De zeespiegel stijgt mogelijk sneller dan verwacht. Bij een verder stijgende zeespiegel zal de Oosterschelde te maken krijgen met versneld verlies van intergetijdengebieden (platen, slikken, kwelders, schorren) en zullen de eilanden Schouwen-Duiveland en Noord- en Zuid-Beveland te maken krijgen met toenemende...
Tijdens de werksessie ‘Missie voor mij’ van Topsector Water & Maritiem op 12 december 2019 waren ook Louise en Willem van Delta Platform aanwezig. Samen met andere deelnemers gingen ze op zoek naar het antwoord op de vraag : "Wat is er morgen nodig?" en gaven zo de kennis en innovatieagenda van de...
4 november 2019 ‘Laat oude denkpatronen los en ga aan de slag’ Jan Rotmans   Hoeveel meer kennis heb je nodig voordat je aan de slag gaat? "In de wetenschap dat de maatregelen als antwoord op de klimaatverandering en zeespiegelstijging zeker dertig tot veertig jaar nodig hebben, is het zaak nu écht te beginnen...
De provincie Middelburg kan het komend jaar 28 miljoen euro investeren. Donderdag zijn de Zomernota en Begroting 2020 gepresenteerd, waarin staat hoe dat geld wordt uitgegeven. Voor een groot deel is het bestaand beleid, maar wat zijn de nieuwe accenten? Naar Klimaatadaptatie gaat 267.000 euro. Om Zeeland voor...

Volg ons