Wat is uw expertise?

“In de eerste plaats het samenstellen van multidisciplinaire teams waarmee ik werk aan complexe, praktijkgerichte onderwerpen. Mijn technische expertise is gericht op verschillende facetten van chemie in water. Het gaat om het meten en detecteren van chemicaliën, met name zeer persistente verontreinigende stoffen in en boven water. Hiervoor ontwikkelen we sensoren voor watermonitoring. Verder houd ik me bezig met duurzaamheid, veiligheid, organische en analytische chemie en nanotechnologie.”

Hoe kwam u daartoe?

“Water is fascinerend, de meest bijzondere stof in het universum wiens unieke eigenschappen het leven mogelijk maken. Water en de kwaliteit ervan zijn essentieel voor mensen, het milieu en vele industrieën. Ik vind het een groot genoegen om de mysteries van water te ontrafelen, zowel in fundamentele studies als in talloze toepassingen.”

Bij welke onderzoeksgroep bent u betrokken?

“Mijn onderzoeksgroep Duurzame (bio)chemische innovatie participeert in de onderzoekslijn Water van het lectoraat Duurzame Havensteden van de Hogeschool Rotterdam. De onderzoeksthema's van mijn groep zijn water, duurzaamheid en veiligheid.”

Aan welke projecten werkt u op dit moment?

“Mijn projecten richten zich op het meten, de detectie en sensing in en boven water en duurzame biobased chemie. Voorbeelden van projecten zijn biobased (colorimetrische) sensoren voor ammoniak en amines, het meten van oppervlaktewater in Zuid-Holland, sensoren voor de detectie van persistente waterverontreinigende stoffen (met name PFOS, GenX en benzeen), het katalytisch omzetten van biogebaseerde chemicaliën, zoals cellulose, suikers, lignine en fenolen om kostbare (sensor)materialen te produceren en een studie en behandeling van het (micro)plastic vervuilingsprobleem in de Nieuwe Maas.”

Wat is uw rol bij die projecten?

“In deze projecten komen de volgende rollen van een lector samen: initiator, motivator, verbinder, (mede)begeleider, leider, regisseur, adviseur en wetenschapper.”

Bent u betrokken bij een living lab?

“Ik ben betrokken bij het Sensor Testing Lab. Hierin werken studenten, docenten, onderzoekers, bedrijven, overheid en burgers samen om sensoren voor meerdere praktische toepassingen te ontwikkelen en testen.”

Waarom bent u aangesloten bij het Lectorenplatform Water?

“Water is fascinerend en van vitaal belang voor onze wereld en samenleving. Het vereist meerdere expertises om te komen tot een schoon, veilig, gezond en duurzaam watermilieu. Binnen het lectorenplatform inspireren we elkaar door spannende wateronderzoeksprojecten, delen we ideeën en brengen we onze multidisciplinaire krachten samen om uitdagende en belangrijke waterproblemen effectief aan te pakken.”

Gennady Oshovsky

Dr. Gennady Oshovsky

Lector Sustainable (bio)chemical innovation
  • g.v.oshovsky@hr.nl
  • 10/04/1974

  • Hogeschool Rotterdam
  • Chemie en Nanotechnologie

  • Chemie en Nanotechnologie