Wat is uw expertise?

“Aquatische ecologie en de waterkwaliteit van zoet oppervlaktewater.”

Hoe kwam u daartoe?

“Als kind was ik altijd al aangetrokken tot de onderwaterwereld. Ik heb dat doorgezet in en na mijn studie.”

Bij welke onderzoeksgroep bent u betrokken?

“Ik ben niet betrokken bij een onderzoeksgroep.”

Aan welke projecten werkt u op dit moment?

“Ik werk aan een project over de effecten van de energietransitie op de ecologie en waterkwaliteit, vooral de effecten van drijvende zonneparken. Ook kijk ik naar hoe je de waterkwaliteit ten behoeve van zwemwater kunt voorspellen en ben ik bezig met de inzet van aardobservaties voor het meten van de biodiversiteit in binnenwateren.”

Wat is uw rol bij die projecten?

“Senior-onderzoeker en projectmanager.”

Waarom bent u aangesloten bij het Lectorenplatform Water?

“Vanwege de mogelijkheid om kennis uit te wisselen, breder dan je eigen vakgebied. Hopelijk levert het nieuwe samenwerkingen op.”

Miguel Dionisio Pires

Dr. Miguel Dionisio Pires

Lector Meten is weten
  • m.dionisio@aeres.nl
  • 24/12/1969

  • Aeres Hogeschool
  • Biologie aan de Universiteit Amsterdam, met als specialisatie Ecologie en Evolutionaire Biologie