Wat is uw expertise?

Aquacultuur en dan in het bijzonder de algenteelt, schelpdierenteelt en sensorisch onderzoek. Ik richt me vooral op de biochemische kant van het proces. Ik kijk zowel naar de productie als kwaliteit van de eindproducten.

Bij welke onderzoeksgroep bent u betrokken?

Aquaculture in Delta Areas van HZ University of Applied Sciences.

Aan welke projecten werkt u op dit moment?

Ik ben bij alle projecten van onze onderzoeksgroep wel enigszins betrokken. Inhoudelijk ben ik voornamelijk betrokken bij het Kustlaboratorium, een proeftuin voor zilte teelten. We kijken daar naar de mogelijkheden voor de productie van oesters en zilte gewassen in het gebied. Tevens ben ik betrokken bij het opzetten van zeewierteelt bij offshore windmolenparken. Verder geef ik gevraagd en ongevraagd advies in andere projecten, zoals het verbeteren van de invang van oesterbroed en rendementsverbetering en verduurzaming van de oesterproductie.

Mijn rol in alle projecten is divers. Voor ons project in Waterdunen ben ik projectleider, bij sommige projecten zit ik in de denktank en heel af en toe sta ik zelf oesters open te maken om de kwaliteit te controleren. Daarnaast werk ik nog als coördinator voor onze groep.

Bent u betrokken bij een living lab?

Officieel is ons project in Waterdunen in Zeeuws-Vlaanderen geen living lab, maar het heeft wel alle kenmerken. Er zijn onderzoekers, studenten en ondernemers bij betrokken. We zijn op zoek naar oplossingen die door iedereen worden gedragen.

Wat verwacht u van het Lectorenplatform Water?

Ik denk dat het goed is dat we als hbo samen onze positie bepalen in de wereld van het onderzoek. Wij moeten ons als specialisten op het gebied van praktijkgericht onderzoek profileren. Dat is geen onderzoek van ‘u vraagt, wij draaien’, maar onderzoek waarin je samen met relevante partijen de kennisagenda opstelt en probeert invulling te geven. Veel van de vraagstukken zijn complex. Het vergt samenwerking met andere partijen. Natuurlijk ben je alleen interessant om mee samen te werken als je zelf weet wie je bent en wat je kan. Focus voor een onderzoeksgroep en voor het hbo-onderzoek is dus heel belangrijk.

Jasper van Houcke

Dr. Jasper van Houcke

Lector Aquaculture in Delta Areas
  • j.van.houcke@hz.nl
  • +31(0)118-489470
  • 20/08/1981

  • HZ University of Applied Sciences
  • Aquatische ecotechnologie aan HZ University of Applied Sciences
  • Master aquacultuur aan de Universiteit Gent

  • Aquaculture