Wat is uw expertise?

“Ik ben gespecialiseerd in Marine Governance, met name de institutionalisering van innovatieve governance-arrangementen, de effectiviteit en legitimiteit van marien beleid, zoals ruimtelijke ordening op zee en machtsprocessen op zee en in de kustzone.”

Hoe kwam u daartoe?

“Toen ik als universitair hoofddocent bij de afdeling Politicologie aan de Universiteit van Amsterdam door het Rijksinstituut voor Kust en Zee gevraagd werd een essay te schijven over innovatieve kustarrangementen (2001) was mijn belangstelling voor de kust en zee gewekt. Later ben ik hoogleraar Marine Governance aan Wageningen Universiteit en Aalborg Universiteit geworden. Het verbaast me nog steeds dat relatief weinig sociale wetenschapers onderzoek op zee doen.”

Bij welke onderzoeksgroep bent u betrokken?

“Het lectoraat Coastal and Marine Systems bij HVHL in Leeuwarden.”

Aan welke projecten werkt u op dit moment?

“Het NWO-project Living Dikes. Begin janauari start bovendien het Volta-project samen met de HZ. Volta staat voor Voedselkweek Op zee: naar een Laag-Trofische Aquacultuur. Verder ben ik bezig met het schrijven van verschillende onderzoeksvoorstellen.”

Wat is uw rol bij die projecten?

“Ik ben coördinator van het governance-onderzoek.”

Bent u betrokken bij een living lab?

“Vanuit mijn lectoraat wil ik verschillende living labs opzetten. Ik ben momenteel betrokken bij het opzetten van een Living Lab IJsselmeer en een Living Lab Eems-Dollard en Waddenzee.”

Waarom bent u aangesloten bij het Lectorenplatform Water?

“Voor het delen van kennis en het vormen van onderzoeksnetwerken met de andere waterlectoren.”

Jan van Tatenhove

Prof. dr. ir. Jan van Tatenhove

Lector Coastal and Marine Systems
  • Jan.vantatenhove@hvhl.nl
  • 27/07/1961

  • Hogeschool van Hall Larenstein
  • Sociologie aan de Landbouw Hogeschool in Wageningen

  • Marine Governance