Wat is uw expertise?

“De bouw en het gebruik van schepen. Ik kijk momenteel wat er nodig is in de ontwerpfase voor het bedenken van meer toekomstbestendige schepen. Het gaat om het omarmen van de onzekerheid en niet - zoals momenteel gebruikelijk - het negeren daarvan.”

Hoe kwam u daartoe?

“Ik ben sinds mijn afstuderen in 2003 bezig met het verbeteren van de bouw en operaties van schepen. De link tussen techniek, logistiek en economie heeft mij altijd geboeid. Je hebt een breed inzicht nodig om iets echt te begrijpen. Met de intrede van de energietransitie in de scheepvaart was het niet langer mogelijk om de onzekerheden van de toekomst te negeren. Dit was de reden dat ik deze kennis van de veranderingen, die onherroepelijk gaan plaatsvinden, in het ontwerp ging brengen. Daar kun je nu al het verschil maken.”

Bij welke onderzoeksgroep bent u betrokken?

“Het Lectoraat Martieme Innovatie is onderdeel van de Onderzoekslijn Water van het Kenniscentrum Duurzame Havenstad van Hogeschool Rotterdam.”

Aan welke projecten werkt u op dit moment?

“Ik ben in september begonnen en ben projecten op poten aan het zetten. Alle projecten waarbij (technische) kennis van schepen relevant is, zijn interessant voor mij. Ik ga in 2022 ieder geval vooronderzoek doen of het zinvol is om te investeren in 3D-metaalprintonderzoek voor bijvoorbeeld maintenance.”

Wat is uw rol bij die projecten?

“Initiëren, begeleiden, maar ook evalueren van de uitkomsten en zo neutraal mogelijk vaststellen of we onze doelstellingen bereiken. Ik moet eerlijk toegeven dat ik nog steeds het liefste zelf de berekeningen maak.”

Waarom bent u aangesloten bij het Lectorenplatform Water?

“Ik ben tot mijn aanstelling als lector altijd als onderzoeker aan een universiteit verbonden geweest. Dit doe ik nog steeds, maar ik merk dat de wereld van de lectoren iets nieuws is. Ik hoop vooral relevante connecties te leggen en samen te kunnen optrekken voor onderzoek op en rond het water.”

Jeroen Pruijn

Dr. ir. Jeroen Pruijn

Lector Maritieme Innovatie
  • j.f.j.pruijn@hr.nl
  • 04/06/1979

  • Hogeschool Rotterdam
  • Maritieme Techniek aan de TU Delft, afstudeerrichting Scheepsbouwkunde