Wat is uw expertise?

Levensduurmanagement van fysieke infrastructuur en installaties die de Rotterdamse Delta beschermen tegen water en vitaal houden. Verouderingen en klimaatverandering vragen om nieuwe oplossingen, oplossingen die duurzaam, robuust, adaptief en veerkrachtig zijn. Speerpunten binnen het lectoraat zijn integrale besluitvorming, besluitvorming onder onzekerheid, predictief onderhoud & big data en circulair assetmanagement. Het onderzoek richt zich op concrete assets zoals waterkeringen waaronder de Maeslantkering, de Rotterdamse stad en de Rotterdamse haven.

Hoe kwam u daartoe?

Na mijn promotie over vervangingsoptimalisatie van infrastructuur ben ik aangesteld als lector bij de Hogeschool Rotterdam. Ik vind het belangrijk om bij te dragen aan een veilige, goed functionerende en duurzame leefomgeving.

Bij welke onderzoeksgroep bent u betrokken?

Het Lectoraat Assetmanagement is onderdeel van de Onderzoekslijn Water van het Kenniscentrum Duurzame Havenstad van Hogeschool Rotterdam.

Aan welke projecten werkt u op dit moment?

Veilige waterkeringen voor de Rotterdamse Delta: onderzoek dat zich richt op de samenhangende lange termijn besluitvorming over instandhouding, versterking en vervanging van dijktrajecten en (onderdelen van) de Maeslantkering.

Wat is uw rol bij die projecten?

Initiëren van de onderzoeksopdrachten en begeleiden daarvan.

Bent u betrokken bij een living lab?

Living Lab Asset Management: studenten, docenten en beroepspraktijk werken in dit living lab aan innovatieve oplossingen voor transities in de Rotterdamse Delta. Het Living Lab is een ruimte om te experimenteren met assetmananagementmethoden en -technieken in een praktijkgerichte context.

Waarom bent u aangesloten bij het Lectorenplatform Water?

Kennisdelen, netwerken, samenwerking initiëren over de grenzen van organisaties heen.

Wat verwacht u van het Lectorenplatform Water?

Ruimte voor inhoud. Delen van resultaten van onderzoek. Een platform creëren waarin onderzoek elkaar kan versterken.

Martine van den Boomen

Dr. ir. Martine van den Boomen

Lector Assetmanagement