Wat is uw expertise?

Het opzetten en managen van onderzoeksteams. Het strategisch en dagelijks operationeel leiding geven aan onderzoekers en onderzoeksteams. Inhoudelijke expertise: management, oceanografie, mariene geochemie, anorganische geochemie en metaal speciatie in mariene milieus, astrobiology, chemistry of zero and low oxygen environments.

Hoe kwam u daartoe?

Interesse in de origine van de aarde en de processen die haar gevormd hebben.

Bij welke onderzoeksgroep bent u betrokken?

De tien onderzoeksgroepen van het Technisch Domein van HZ University of Applied Sciences in Vlissingen.

Aan welke projecten werkt u op dit moment?

  • Joint Research Center Zeeland: opzetten van een gezamenlijk laboratorium met voorzieningen voor mbo, hbo en wo waar we oplossingen zoeken voor vraagstukken die relevant zijn in een deltagebied als Zeeland.
  • Delta Kenniscentrum: oprichten van een samenwerkingsverband van Scalda, HZ University of Applied Sciences en University College Roosevelt met onder andere Universiteit Utrecht en Wageningen University & Research met als doel bijdragen aan Zeeland als kennisregio voor water, voedsel en energie.
  • Het meten van sedimentpluimen bij zandsuppletie projecten met een uit vlas vervaardigde onbemande sensorboot.

Wat is uw rol bij die projecten?

Die is bij elk project anders. Voor het Joint Research Center Zeeland ben ik thematrekker. Bij de opzet van het Delta Kenniscentrum zit ik in de supportgroep.

Bent u betrokken bij een living lab?

Living Lab Zuidwestelijke Delta waarin verschillende partijen aan één doel werken: een economisch vitale, ecologisch veerkrachtige, veilige en klimaatbestendige delta.

Waarom bent u aangesloten bij het Lectorenplatform Water?

Een enthousiaste broedplaats voor samenwerking met collega’s van andere hogescholen op het thema Water. Verder een manier om samen als Applied Universities landelijk en Europees zichtbaarder te kunnen zijn om zo een fundamentele bijdrage te kunnen leveren aan de maatschappelijke uitdagingen van kennisontwikkeling en innovatie.

Robert Trouwborst

Dr. ing. Robert Trouwborst

Leading Lector Applied Research Centre Technology Water Environment
  • r.trouwborst@hz.nl

  • HZ University of Applied Sciences
  • Geologie, BSc en Geochemie, MSc aan de Universiteit Utrecht
  • Oceanography, PhD aan de University of Delaware.

  • Oprichten en managen van onderzoeksteams