Veldlaboratorium in Noordoost-Fryslân

Het Fjildlab is een veldlaboratorium voor het versterken van de circulaire economie en een duurzame landbouwsector in Noordoost-Fryslân. We streven naar een landschap van hoge kwaliteit met internationale uitstraling waarin wonen en werken, recreatie en toerisme en de diensten van de natuur in balans zijn, bestand tegen de invloeden van klimaatverandering.

In de Regio Deal Noordoost-Frysl is het Fjildlab gedefinieerd als centrale plek waar duurzame landbouw gerelateerde vraagstukken via kenniskringen en projecten worden aangepakt. Belangrijkste doelstelling van Fjildlab is het creëren van innovatieve oplossingen en businessmodellen in relatie tot natuurinclusieve landbouw, circulaire productie, duurzaam (grond)waterbeheer en verzilting en adaptatie aan toenemende verzilting. Er zijn 8 thema’s waarvoor een kenniskring is opgericht die alle relevante partijen (markt, overheid, kennis, burgers) per thema verbinden. De 8 thema’s zijn:

  • Natuur en landschap
  • Gezonde bodem
  • Water en landbouw
  • Duurzame energie
  • Voer
  • Mest
  • Voedsel en voeding
  • Klimaatadaptatie en verzilting

Het Fjildlab is een initiatief van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden, Agrarisch Collectief Waadrâne, Hogeschool Van Hall Larenstein en Ondernemers Federatie Noordoost-Fryslân.

Gezonde bodem

Als basis voor de circulaire economie

Water en landbouw

Verwaarden van blauwe en groene ecosysteemdiensten

Natuur en landschap

Natuur, biodiversiteit, landschap en recreatieve sector inzetten voor nieuwe producten en diensten

Duurzame energie

Regionaal geproduceerde en afgezette duurzame energie

Food and nutrition

Production of healthy, regional and functional food

Manure

Regional manure processing

Adaptation to salinization

Developing salty products and services

Forage

Validate residual flows