Het innovatienetwerk Living Lab Schouwen-Duiveland wil samen met agrarisch ondernemers, innovatieve oplossingen vinden voor complexe uitdagingen op gebied van water, voedsel, onderwijs en bestuur. Overheden, kennisinstellingen, landbouworganisaties en agrarisch ondernemers slaan de handen ineen. Door samen grensverleggend te experimenteren, werken zij in perspectiefrijke projecten aan oplossingen voor urgente vraagstukken zoals het gebrek aan zoet water.

Dit doen zij door kennis te ontwikkelen, te testen en te delen. Deze kennis wordt uiteindelijk vertaald naar praktische toepassing, ondernemers of terreinbeheerders kunnen deelnemen aan projecten van het living lab. Deze projecten lopen uiteen van monitoring van het zoutgehalte van het water, fieldlabs, quick-scans tot bodem- en watercoaching in samenwerking met ZLTO. Ook is er budget gereserveerd om via investeringsvouchers echt aan de slag te gaan met fysieke maatregelen in het gebied. Neem contact op met het living lab om deel te nemen. De verkennende intakegesprekken vinden plaats in juni en juli.

Naast deze innovatieve oplossingen voor voldoende zoetwaterbeschikbaarheid is er ruimte voor onderzoek naar nieuwe zoete, zoute en zilte teelten op het land en studies op het gebied van duurzame buitendijkse voedselproductie. Denk hierbij aan kansen voor wierenteelt en schelpdierkweek en combinaties hiervan, en aan onderzoek naar het creƫren van gunstige vestigingsvoorwaarden voor binnendijkse zoute voedsel- en grondstoffenproductie en verwerking van eindproducten. In de projecten is een grote rol weggelegd voor onderwijsvernieuwing, de verbinding van onderwijs en praktijk en verbinding tussen opeenvolgende leerlijnen evenals voor bestuurlijke vernieuwing en verbinding.

Drie opeenvolgende droge jaren laten zien hoe kwetsbaar we zijn voor droogte en klimaatverandering. Het living lab ontwikkelt een lange termijn aanpak voor een duurzame en vitale landbouw onder een veranderend klimaat met aandacht voor een robuuste natuur.

Meer informatie op www.livinglabschouwen-duiveland.nl.

Partners

Provincie Zeeland
Acacia Water
Argr SD
Gemeente SD
IW RWS Logo online ex pos nl
Waterschap Scheldestromen logo
Hz university
HAS
Scalda
190484 Delta Platform logo geen payoff RGB Delta Platform
UW
Erasmus University Rotterdam Stacked logo Colour