We maken onderscheid tussen de Zuidwestelijke Delta als geheel en de systemen zoals Oosterschelde en Veerse Meer, Volkerak-Zoommeer, Grevelingen en Rijn-Maasmonding. Binnen het gebied Zuidwestelijke Delta kunnen er aparte living labs ontstaan, zoals Living Lab Schouwen Duiveland. Het is de intentie om (ook) sub-communities per systeem op te zetten.

We maken onderscheid tussen de Zuidwestelijke Delta als geheel en de systemen zoals Oosterschelde en Veerse Meer, Volkerak-Zoommeer, Grevelingen en Rijn-Maasmonding. Binnen het gebied Zuidwestelijke Delta kunnen er aparte living labs ontstaan, zoals Living Lab Schouwen Duiveland. Het is de intentie om (ook) sub-communities per systeem op te zetten.
Zoetwater

Zorgen voor voldoende zoetwater

Veiligheid

Verder versterken van de veiligheid

Economische vitaliteit

Stimuleren van de economische vitaliteit