Subsidies verleend voor Samenwerkingsplatform Deltavraagstukken Vlaanderen-Nederland

De vraagstukken van de Delta kunnen niet door een partij opgelost worden, daarom moeten krachten en expertises gebundeld worden. In de Zuidwestelijke delta en Vlaanderen is veel kennis opgebouwd over de relatie van zee, verzilting en voedsel en energie en water. Bilaterale banden tussen onderwijs- en onderzoeksinstituten, overheden en organisaties bestaan al in de grensregio. Nu is het zaak om krachten en ook financiering te bundelen binnen het Samenwerkingsplatform Vlaanderen-Nederland. Ter voorbereiding van de realisatie van het Samenwerkingsplatform Deltavraagstukken Vlaanderen-Nederland heeft zowel de Provincie als ook de Hogeschool Zeeland laten weten dat ze dit initiatief financieel gaan steunen.Het platform zal de nodige kennis bij elkaar brengen en hieraan een gezamenlijke programmering en uitvoering van onderzoek rondom de vraagstukken van de Delta oprichten.

 

 

Volg ons