zoetzoutscheidingen in volkerakzoommeer - delta platform case
Delta Case

Zoet-zoutovergangen: hoe combineren we economie, ecologie en veiligheid?

In de delta case meerlaagsveiligheid Eiland van Dordrecht faciliteert het Delta Platform kennisbundeling om preventie, RO en rampenbeheersing te combineren.
Delta Case

Meerlaagsveiligheid in Dordrecht

In de delta case tidal energy ondersteunt het Delta Platform BT-Projects bij de ontwikkeling van een multifunctioneel tidal test center voor getijdenenergie.
Delta Case

Tidal Technology Centre

Vandaag de deltaprofessional van morgen opleiden

Tot 2020 zijn er maar liefst 40.000 vacatures te vervullen in de watersector. Vooral de vraag naar breed opgeleide deltaprofessionals is groot. Om die medewerkers, collega's en samenwerkingspartners van de toekomst op te leiden, is het Delta Platform opgericht. Een living lab voor het delta onderwijs.

Lees verder

Volg ons