Lectorenplatform Delta- en Watertechnologie

De watersector is een van de negen topsectoren in Nederland. Het duurzaam inrichten, beheren en exploiteren van deltagebieden met innovatieve Delta en Watertechnologie (DT/WT) staat hoog op de agenda. Lectoren en docenten van hogescholen bieden studenten een rijke leeromgeving die nodig is om de complexe vraagstukken van delta’s te adresseren.

Het lectorenplatform Delta- en Watertechnologie heeft de ambitie kennisontwikkeling en innovaties te bevorderen via praktijkgericht onderzoek rond maatschappelijke uitdagingen. Dit doet ze door samenwerking te bevorderen tussen hoger onderwijs, kennisinstituten, de sector en maatschappelijke organisaties. Bestaande en nieuwe living labs bieden experimenteerruimte voor de ontwikkeling van concrete oplossingen.

Hoe staat het nu met het platform?

Het Lectorenplatform is opgezet en operationeel. De lectoren weten elkaar binnen en buiten de platform-bijeenkomsten te vinden wat o.a. resulteert in gezamenlijke projecten. Eind 2017 heeft het lectorenplatform vanuit het KNAW een Angin-bijdrage ontvangen voor het opzetten van een Living Lab Indonesië. Inmiddels is een aantal Living Labs gedefinieerd waarop de lectoren hun onderzoek focussen en waarbinnen de lectoren hun krachten/middelen bundelen met LL-specifieke stakeholders/financiers. De voorzitter van het Lectorenplatform heeft een positie gekregen in de voorbereidingscommissie van de NWO/Sia Call Living Labs in the Dutch Delta met als resultaat dat samenwerking tussen WO en HBO deel uitmaakt van elk project. In termen van het Delta Platform is het project afgerond.

Afgesproken is dat het Lectorenplatform gaat fungeren als motorblok van het Delta Platform wat betreft inbreng van delta cases en experts. Vandaar dat het Delta Platform nauw betrokken blijft bij het Lectorenplatform. U kunt meer informatie over het lectoren Platform vinden via de menubalk bovenaan.

Het doel van het lectorenplatform is:

  1. Leveren van een bijdrage aan de uitvoering van de Kennis- en innovatieagenda DT/WT;
  2. Bevorderen van kennisontwikkeling en innovaties door samenwerking in een open netwerk en met living labs;
  3. Versterken positie van praktijkgericht onderzoek in de kennisketen;
  4. Bundelen van krachten voor deelname aan Europese kennisprogramma’s;
  5. Professionalisering docent en student via een human capital agenda;
  6. Vergroten van de interne en externe zichtbaarheid van de resultaten.

Volg ons