Waterschap Scheldestromen zoekt naar mogelijkheden om een bijdrage te leveren aan energieneutraliteit

Waterschap Scheldestromen wil haar bijdrage leveren aan energieneutraliteit. Dat kan door maatregelen te treffen in de eigen organisatie. Een andere optie is om objecten en/of assets beschikbaar te stellen voor deze doelstelling. Denk aan het bekleden van dijken met zonnepanelen of het inzetten van zuiveringsinstallaties als bron van energie. Voor het Waterschap geldt dat zij willen samenwerken aan energieneutraliteit met inachtneming van eigen rol en kerntaken. Vooralsnog sluit het Waterschap aan op de Zeeuwse Energiedialoog met haar eigen inbreng.

Vraag-articulerende gesprekken met Waterschap Scheldestromen.

In maart vond een overleg plaats over een mogelijke pilot met een Energiedijk. Delta Platform is gevraagd om expertise te bundelen rondom civieltechnische en ecologische vraagstukken.

 

Volg ons