Zoet-zoutovergangen Volkerak-Zoommeer; hoe en waar?

In delta case fresh and salt water transitions Volkerak-Zoommeer, Delta Platform facilitates integral exploration of several technics and locations for fresh and salt water transitions.

Als het Volkerak-Zoommeer weer zout wordt, dan vraagt dit om oplossingen voor zoet-zoutovergangen. Hoe en waar kunnen we die het beste toepassen, rekening houdend met alle effecten? Met die vraag klopten Rijkswaterstaat, provincie Noord-Brabant en Waterschap Brabantse Delta aan bij het Delta Platform.

Een living lab om robuuste oplossingen te vinden

Om de optimale oplossing te vinden met oog voor zowel veiligheid, economie als ecologie, heeft het Delta Platform een living lab opgezet. Hier kunnen studenten van drie hogescholen en twee universiteiten samen met andere experts kennis ontwikkelen/genereren. Dat gebeurt in de vorm van workshops en een competitie. Het doel is om robuuste en wereldwijd toepasbare oplossingen te vinden voor zoet-zoutovergangen.

Zoet of zout Volkerak-Zoommeer: tegenstrijdige belangen

Het (opnieuw) toelaten van getij en daarmee zout water in zoetwatergebieden is bedoeld om problemen met de waterkwaliteit, zoals de aanwezigheid van blauwalgen te verminderen of op te lossen. Het is een vraagstuk met veel verschillende en vaak tegenstrijdige belangen. De drinkwatersector, landbouw en industrie hebben baat bij een zo laag mogelijk zoutgehalte; er gelden strenge normen voor het chloridegehalte. Ecologie en natuur daarentegen zijn juist beter af met zachte en geleidelijke zoutovergangen. En dan zijn er ook de scheepvaart en de havensector, die belang hebben bij een vlotte doorvaart.

Techniek voor zoet-zoutscheiding: de bellenschermtechnologie

Er lopen al de nodige projecten, enerzijds om zoutindringing te verkleinen, anderzijds om de uitwisseling van zoet en zout water juist te vergroten. Ook zijn er technieken voor zoet-zoutscheiding voorhanden, zoals de bellenschermtechnologie, waarbij luchtbellen voor een natuurlijke barrière zorgen. Het is de kunst om al deze belangen, initiatieven, expertise en experts te bundelen en samen tot de beste oplossing te komen.

Kennisclusters zoet-zoutovergangen

In workshops zijn tot dusverre de volgende kennisclusters gedefinieerd.
• Systeemkennis en onderliggende processen verzilting
• Hydrodynamische modellen
• Relatie zoutindringing en verspreiding watersysteem
• Baten van zoutlekbeperkende maatregelen en omgaan met verhoogde chloridegehalten
• Governance
• Techniek en object

In competitie oplossingen bedenken

Deze deltacase is opgezet als een competitie. De drie beste groepen gaan hun oplossing visueel presenteren, bijvoorbeeld in de vorm van een filmpje en vergezeld van een programma van eisen. De resultaten worden beoordeeld door de opdrachtgevers en het Delta Platform. De best uitgewerkte ideeën leiden mogelijk tot vervolgopdrachten.

Volg ons