Nieuws

Vanuit programma RiverCare, Kenniscentrum Natuur en Leefomgeving, het Deltaplatform en in samenwerking met de TKI Proeftuin Duurzame Rivieren, zullen dit jaar drie Living Lab sessies worden georganiseerd. Het doel van deze bijeenkomsten is drieledig:  ·        Inzicht in initiatieven, kansen en uitdagingen...
Een eigen terrein klimaatbestendig inrichten kan op verschillende manieren. Denk bijvoorbeeld aan het afkoppelen van de regenwateropvang van het riool of het vergroenen van een (bedrijfs)tuin. Om in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage, konden overheden een aanvraag indienen bij het ministerie voor...
Fjildlab is een proeftuin voor economisch én ecologische versterking van de landbouw. De initiators, Agrarisch Natuur Vereniging Noardlike Fryske Wâlden, Hogeschool Van Hall Larenstein, Ondernemersfederatie Noord Oost Fryslân en agrarisch collectief Waadrâne, zijn momenteel bezig met de organisatie van...
"Kunnen we hier nog wel blijven wonen?", die vraag hebben inwoners van Zeeland rond de klimaattop in Polen. Nieuwe inzichten over een mogelijke versnelling van de zeespiegelstijging door klimaatverandering zijn voor hen reden tot zorgen. Wetenschappers wijzen er bij de top in Polen opnieuw op dat de tijd...
Op 29 oktober vond het Kenniscongres Oosterschelde plaats. De bijeenkomst richtte zich op de vraag ‘Hoe in de toekomst verder met de Oosterschelde?’ met het oog op toekomstige ontwikkelingen op het gebied van klimaatverandering en zeespiegelstijging. Tijdens het ochtendprogramma van het congres gaven drie...
Het rijk, waterschappen, provincies en gemeenten tekenden dinsdag 20 november op de DakAkker in Rotterdam het Bestuursakkoord Klimaatadaptatie. Zij legden onder meer vast dat er de komende jaren 600 miljoen euro wordt vrijgemaakt voor investeringen in klimaatadaptatie. Daarvan wordt de helft gefinancierd door...
HZ University of Applied Sciences, gemeente Schouwen-Duiveland en middelbare school Pieter Zeeman in Zierikzee geven op donderdag 15 november aanstaande het startsein voor hun gezamenlijk Living Lab Schouwen-Duiveland. Living Lab is een unieke samenwerking waar bovengenoemde partijen, ondernemers,...
Op 5 november introduceerden Vlaamse en Nederlandse bedrijven, kennisinstituten en onderwijsinstellingen het samenwerkingsplatform ‘Slimme Delta Oplossingen’. In het bijzijn van minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur & Waterstaat) gaven wetenschappers van het Koninklijk Nederlands Instituut voor...
Minister Cora van Nieuwenhuizen heeft in het nieuwe pand van de HZ aan het Groene Woud in Middelburg een stroomgoot aangezet. Zo lanceerde zij officieel het samenwerkingsplatform 'Slimme Delta Oplossingen'. https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/109216/Minister-drukt-op-knop-samenw...  
Tijdens de 2-jaarlijkse Vlaams-Nederlandse Top die gisteren plaats had in Middelburg tekenden UGent en Campus Zeeland een intentieverklaring om samen te gaan werken rond de deltavraagstukken water, voeding en energie. Voorafgaand aan de politieke besprekingen was er een bijzonder side event op de HZ UAS in...

Pagina's

Volg ons