Nieuws

"Kunnen we hier nog wel blijven wonen?", die vraag hebben inwoners van Zeeland rond de klimaattop in Polen. Nieuwe inzichten over een mogelijke versnelling van de zeespiegelstijging door klimaatverandering zijn voor hen reden tot zorgen. Wetenschappers wijzen er bij de top in Polen opnieuw op dat de tijd...
Op 29 oktober vond het Kenniscongres Oosterschelde plaats. De bijeenkomst richtte zich op de vraag ‘Hoe in de toekomst verder met de Oosterschelde?’ met het oog op toekomstige ontwikkelingen op het gebied van klimaatverandering en zeespiegelstijging. Tijdens het ochtendprogramma van het congres gaven drie...
Het rijk, waterschappen, provincies en gemeenten tekenden dinsdag 20 november op de DakAkker in Rotterdam het Bestuursakkoord Klimaatadaptatie. Zij legden onder meer vast dat er de komende jaren 600 miljoen euro wordt vrijgemaakt voor investeringen in klimaatadaptatie. Daarvan wordt de helft gefinancierd door...
HZ University of Applied Sciences, gemeente Schouwen-Duiveland en middelbare school Pieter Zeeman in Zierikzee geven op donderdag 15 november aanstaande het startsein voor hun gezamenlijk Living Lab Schouwen-Duiveland. Living Lab is een unieke samenwerking waar bovengenoemde partijen, ondernemers,...
Op 5 november introduceerden Vlaamse en Nederlandse bedrijven, kennisinstituten en onderwijsinstellingen het samenwerkingsplatform ‘Slimme Delta Oplossingen’. In het bijzijn van minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur & Waterstaat) gaven wetenschappers van het Koninklijk Nederlands Instituut voor...
Minister Cora van Nieuwenhuizen heeft in het nieuwe pand van de HZ aan het Groene Woud in Middelburg een stroomgoot aangezet. Zo lanceerde zij officieel het samenwerkingsplatform 'Slimme Delta Oplossingen'. https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/109216/Minister-drukt-op-knop-samenw...  
Tijdens de 2-jaarlijkse Vlaams-Nederlandse Top die gisteren plaats had in Middelburg tekenden UGent en Campus Zeeland een intentieverklaring om samen te gaan werken rond de deltavraagstukken water, voeding en energie. Voorafgaand aan de politieke besprekingen was er een bijzonder side event op de HZ UAS in...
Manifest Oosterschelde is ‘een historische stap’ NEELTJE JANS - Het nadenken over de toekomst van de Oosterschelde en de kering duldt niet langer uitstel. Actie is geboden, voordat dat het te laat is.  Dat was de teneur van het Kenniscongres Oosterschelde, dat maandag op Neeltje Jans werd gehouden. Siebe...
In het living lab Building with Sediment werken de komende twee jaar studenten en onderzoekers van een aantal onderwijs- en kennisinstellingen samen met regionale en lokale opdrachtgevers aan oplossingen voor duurzaam  hergebruik van sediment in de Rijn-Maasmonding. Het is een initiatief van het Wereld Natuur...
Hoe gaan we slim om met sediment dat vrijkomt bij baggerwerkzaamheden, waar halen we het zand vandaan voor ophogen bij stedelijke ontwikkeling? En hoe zorgen we hierbij voor een gezonde leefomgeving en natuur? Kan natuurherstel hierbij helpen of er onderdeel van uitmaken? Deze uitdagingen staan centraal binnen...

Pagina's

Volg ons