Nieuws

Manifest Oosterschelde is ‘een historische stap’ NEELTJE JANS - Het nadenken over de toekomst van de Oosterschelde en de kering duldt niet langer uitstel. Actie is geboden, voordat dat het te laat is.  Dat was de teneur van het Kenniscongres Oosterschelde, dat maandag op Neeltje Jans werd gehouden. Siebe...
In het living lab Building with Sediment werken de komende twee jaar studenten en onderzoekers van een aantal onderwijs- en kennisinstellingen samen met regionale en lokale opdrachtgevers aan oplossingen voor duurzaam  hergebruik van sediment in de Rijn-Maasmonding. Het is een initiatief van het Wereld Natuur...
Hoe gaan we slim om met sediment dat vrijkomt bij baggerwerkzaamheden, waar halen we het zand vandaan voor ophogen bij stedelijke ontwikkeling? En hoe zorgen we hierbij voor een gezonde leefomgeving en natuur? Kan natuurherstel hierbij helpen of er onderdeel van uitmaken? Deze uitdagingen staan centraal binnen...
Zo ontstonden de Marker Wadden Marker Wadden Satellite Timelapse Video of Marker Wadden Satellite Timelapse
Afgelopen zomer werd het nieuwe gebouw van de HZ UAS in Middelburg in gebruik genomen. Het Delta Platform verhuisde mee. Wij zijn van nu te vinden aan het Groene Woud 1 in Middelburg.
Interview Hans Huis in 't Veld - Waterbeheer en -beleid Interview Hans Huis in 't Veld - Waterbeheer en -beleid Video of Interview Hans Huis in 't Veld - Waterbeheer en -beleid
Op dinsdag 18 september organiseert NWO, inclusief Regieorgaan SIA, in samenwerking met het Delta Platform een informatiebijeenkomst om potentiële aanvragers en consortiumpartners te informeren over de samenwerkingsmogelijkheden tussen het wo en hbo binnen de call  Living Labs in the Dutch Delta. Omdat ...
Bedrijven, overheden en particulieren hebben een week langer de tijd om hun idee in te dienen voor de Waterinnovatieprijs 2018. De uiterste mogelijkheid om innovaties in te zenden is verplaatst van 28 augustus naar 4 september. De Unie van Waterschappen en de NWB Bank reiken dit jaar voor de zevende keer de...
Door de droogte en de lage waterstanden heeft ons landschap steeds meer te kampen met verzilting. Zout water stroomt steeds verder de rivieren op en daardoor komt onder andere de drinkwatervoorziening in gevaar. 'Ook al ziet u over een aantal dagen regen, dat betekent nog niet dat het probleem is opgelost',...
De extreme droogte van deze zomer is een vuurproef voor de nationale zoetwaterstrategie uit het Deltaplan Zoetwater. Nu blijkt wat de concrete maatregelen uit het Deltaplan opleveren en wat er nog nodig is om Nederland ook in de toekomst te voorzien van voldoende zoetwater. Directeur Hermen Borst van de Staf...

Pagina's

Volg ons