Nieuws

Zo ontstonden de Marker Wadden Marker Wadden Satellite Timelapse Video of Marker Wadden Satellite Timelapse
Afgelopen zomer werd het nieuwe gebouw van de HZ UAS in Middelburg in gebruik genomen. Het Delta Platform verhuisde mee. Wij zijn van nu te vinden aan het Groene Woud 1 in Middelburg.
Interview Hans Huis in 't Veld - Waterbeheer en -beleid Interview Hans Huis in 't Veld - Waterbeheer en -beleid Video of Interview Hans Huis in 't Veld - Waterbeheer en -beleid
Op dinsdag 18 september organiseert NWO, inclusief Regieorgaan SIA, in samenwerking met het Delta Platform een informatiebijeenkomst om potentiële aanvragers en consortiumpartners te informeren over de samenwerkingsmogelijkheden tussen het wo en hbo binnen de call  Living Labs in the Dutch Delta. Omdat ...
Bedrijven, overheden en particulieren hebben een week langer de tijd om hun idee in te dienen voor de Waterinnovatieprijs 2018. De uiterste mogelijkheid om innovaties in te zenden is verplaatst van 28 augustus naar 4 september. De Unie van Waterschappen en de NWB Bank reiken dit jaar voor de zevende keer de...
Door de droogte en de lage waterstanden heeft ons landschap steeds meer te kampen met verzilting. Zout water stroomt steeds verder de rivieren op en daardoor komt onder andere de drinkwatervoorziening in gevaar. 'Ook al ziet u over een aantal dagen regen, dat betekent nog niet dat het probleem is opgelost',...
De extreme droogte van deze zomer is een vuurproef voor de nationale zoetwaterstrategie uit het Deltaplan Zoetwater. Nu blijkt wat de concrete maatregelen uit het Deltaplan opleveren en wat er nog nodig is om Nederland ook in de toekomst te voorzien van voldoende zoetwater. Directeur Hermen Borst van de Staf...
Op 22 juni presenteerden drie groepen studenten, van Van Hall Larenstein en HZ University of Applied Sciences, hun ontwerpen voor een nieuw model om zoetwater van zout water te scheiden in de Delta Case Zoetzoutovergangen. Vanaf april tot half juni hadden zij de tijd om een innovatieve oplossing te bedenken...
In delta case Tidal Technology Center Grevelingen Dam (TTC-GD) worden mogelijkheden onderzocht om een test- en demonstratiecentrum voor getijdenenergie te realiseren. Tijdens de tweede bijeenkomst in mei, brachten stakeholders in het gebied samen met onderzoekers en andere experts kennisvragen in beeld. Deze...
Op 17 mei 2016 bevestigden partners HZ University of Applied Sciences, Hogeschool Rotterdam, Utrecht University, TU Delft, Van Hall Larenstein, University College Roosevelt, Rijkswaterstaat, Provincie Noord - Brabant, Waterschap Scheldestromen, NIOZ, Waterschap Brabantse Delta en Provincie Zeeland samenwerking...

Pagina's

Volg ons