Nieuws

Op 22 juni presenteerden drie groepen studenten, van Van Hall Larenstein en HZ University of Applied Sciences, hun ontwerpen voor een nieuw model om zoetwater van zout water te scheiden in de Delta Case Zoetzoutovergangen. Vanaf april tot half juni hadden zij de tijd om een innovatieve oplossing te bedenken...
In delta case Tidal Technology Center Grevelingen Dam (TTC-GD) worden mogelijkheden onderzocht om een test- en demonstratiecentrum voor getijdenenergie te realiseren. Tijdens de tweede bijeenkomst in mei, brachten stakeholders in het gebied samen met onderzoekers en andere experts kennisvragen in beeld. Deze...
Op 17 mei 2016 bevestigden partners HZ University of Applied Sciences, Hogeschool Rotterdam, Utrecht University, TU Delft, Van Hall Larenstein, University College Roosevelt, Rijkswaterstaat, Provincie Noord - Brabant, Waterschap Scheldestromen, NIOZ, Waterschap Brabantse Delta en Provincie Zeeland samenwerking...
Op dinsdag 17 mei 2016 lanceert het Delta Platform tijdens het NKWK Congres in Utrecht. De eerste groep partners Rijkswaterstaat, Provincie Noord-Brabant, Waterschap Scheldestromen, Waterschap Brabantse Delta, NIOZ, HZ University of Applied Sciences, Hogeschool Rotterdam, Van Hall Larenstein, TU Delft en...

Pagina's

Volg ons