Werkwijze

Zo werkt het Delta Platform

Het Delta Platform betrekt experts van hogescholen, universiteiten, kennisinstituten, bedrijven en overheden bij complexe deltavraagstukken. Het platform ondersteunt bij o.a. vraagarticulatie, de formatie van kennisclusters en uitwerking van bijvoorbeeld een onderzoeksproject.

De werkwijze bestaat uit de volgende stappen:

1) Integrale verkenning van deltavragen
Startpunt is een complexe vraag uit de deltasector, die om een integrale benadering vraagt. Denk hierbij aan veiligheid, ecologie en economie. Het Delta Platform biedt een podium voor deze vraag en betrekt experts vanuit verschillende disciplines om de vraag nader te verkennen. Bedoeld om de onderliggende vraag te achterhalen of de vraag breder te trekken. Deze fase van vraagarticulatie levert nieuwe inzichten of deelvragen op. 

2) Formatie van kennisclusters 
Het Delta Platform formeert kennisclusters rondom de inzichten en deelvragen, bestaande uit experts van hogescholen, universiteiten, kennisinstituten, bedrijven en overheden. Deze clusters starten projecten, vaak in de vorm van een praktijkgericht onderzoek.

3) Praktische ondersteuning bij de uitwerking
Het Delta Platform ondersteunt de projecten. Denk hierbij aan het opstellen van een plan van aanpak, het faciliteren van samenwerking, de begeleiding bij een aanvraag voor financiering en rapportage, etc.... 

Delta-onderwijs is nauw betrokken

Docent-onderzoekers en lectoren zijn betrokken bij de delta cases. Vanuit hun expertisegebied dragen ze bij aan de integrale benadering van de complexe vraag. Daarnaast betrekken ze studenten bij de case of verwerken ze de inzichten in hun lesprogramma. Via deze living labs (contextgerichte leeromgeving) vloeit de opgedane delta expertise direct terug in het onderwijs en worden de deltaprofessionals van de toekomst opgeleid. De living labs werken tevens als een katalysator voor innovatie.
 

Volg ons