Living Lab Delta Oost 10 oktober - programma

We willen u graag uitnodigen om deel te nemen aan onze Living Lab Delta Oost werksessies. De tweede sessie vindt plaats op donderdag 10 oktoberi 2019 bij de Radboud Universiteit in Nijmegen. 

De eerste sessie heeft reeds plaatsgevonden op 24 juni 2019. We hebben hierin kennis gemaakt met de verschillende organisaties die actief zijn in Delta Oost, hebben we bouwstenen voor een duurzame toekomstvisie voor het stroomgebied geïdentificeerd en een overzicht van de huidige situatie en activiteiten gemaakt. Een waardevolle dag. De tweede werksessie is een vervolg hierop en vindt plaats op donderdag 10 oktober 2019. We hopen dat u deel kunt nemen aan deze werksessie. Ook indien u verhinderd was bij de eerste werksessie, is het waardevol om te participeren in deze tweede werksessie.

Wij hopen dat u onderdeel kunt zijn van deze ontwikkeling en aanwezig zult zijn bij deze werksessie op 10 oktober.

Programma sessie Living Lab Delta Oost 10 oktober 2019

09:30 uur: Ontvangst met koffie/thee
10:00 uur: Kennismaking, vervolg
10:45 uur: Integrale sessie: Terugblik op de resultaten van werksessie 1 en presentatie van de website voor Living Lab Delta Oost.
11:45 uur: Vervolg van de ABCD-roadmap methode, stap C, het benoemen van creative steps

12:15 uur: LUNCH

13:15 uur: Vervolg stap C, benoemen creative steps
14:30 uur: Vanuit genoemde aspecten voor duurzame toekomst werken aan een eerste aanzet voor ‘kennistafels’
15:00 uur: Presentatie Menno Straatsma over RiverCare Project 
15:30 uur: Rondvraag en afsluiting

In de vervolgsessie op 10 december 2019 zullen we doorgaan met het proces door de in tijdens deze werksessie genoemde initiatieven voor living lab projecten die door middel van samenwerkingen bij kunnen dragen aan het realiseren van de eerder geformuleerde toekomstvisie te prioriteren, afstemmen en uitbouwen.

Locatie

Radboud Universiteit Nijmegen
Huygens gebouw
Heyendaalseweg 135
6525 AJ  Nijmegen

Meer informatie en de route naar deze locatie is hier te vinden.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor deze sessie door middel van dit online formulier. Wij zien u graag op 10 oktober!

Deze Living Lab sessie wordt mogelijk gemaakt door 
RiverCare, Radboud Universiteit, Van Hall Larenstein en Delta Platform.

Volg ons