Living Lab Delta Oost, sessie 10 december 2019 - programma

We willen u graag uitnodigen om deel te nemen aan onze Living Lab Delta Oost werksessies. De derde sessie vindt plaats op dinsdag 10 december 2019 bij Villa Veertien in Dieren. 

De eerste twee sessies hebben reeds plaatsgevonden op 24 juni en 10 oktober jl. We hebben hierin kennis gemaakt met de verschillende organisaties die actief zijn in Delta Oost, hebben we bouwstenen voor een duurzame toekomstvisie voor het stroomgebied geïdentificeerd en een overzicht van de huidige situatie en activiteiten gemaakt. De derde werksessie is een vervolg en vindt plaats op dinsdag 10 december 2019. We hopen dat u deel kunt nemen aan deze werksessie. Ook indien u verhinderd was bij de eerste werksessies, is het waardevol om te participeren in deze derde werksessie.

Wij hopen dat u onderdeel kunt zijn van deze ontwikkeling en aanwezig zult zijn bij deze werksessie op 10 december
 

Programma

09:00 uur: Welkom
09.15 uur: Presentatie Toine Smit over Living Lab Delta Oost
09.45 uur: Presentaties over concrete bijdragen vanuit de verschillende participantengroepen: bestuurders, bedrijfsleven, onderwijs en burgers.
10.30 uur: Concreet maken van vervolgstappen en ieders inzet en rol hierin. 
12:30 uur: Lunch

Vanaf 13.15 uur is iedereen van harte uitgenodigd om aansluitend een symposium bij te wonen waar de uitkomsten en opbrengsten van de KCNL projecten SteenGoed en Circulair Uiterwaardebeheer worden gedeeld en een korte blik op de toekomst wordt geworpen. 
 
13.30 uur: Jan Fliervoet en Sara Eeman (projectleiders) + partners
Delen van de opbrengsten en resultaten van projecten Circulair Uiterwaardebeheer en SteenGoed
14.00 uur: Derk Jan Stobbelaar (lector landschapsbeheer VHL)
Hoe neem je toekomstig beheer optimaal mee tijdens het planproces voor een gebied, 3 casestudies
14.25 uur: Jeroen Rijke (lector Sustainable River Management VHL/HAN)
Zeven principes voor duurzaam uiterwaardebeheer
14.50 uur: Pauze
15.00 uur: Gezamenlijke vooruitblik: hoe verder vanaf hier? Interactieve sessie.
16.00 uur: Afsluitende netwerkborrel
 

Locatie

Villa Veertien
Noorderstraat 14
6953 CE Dieren

 

AANMELDEN

U kunt zich aanmelden voor deze sessie door middel van dit online formulier. Wij zien u graag op 10 oktober!

Deze Living Lab sessie wordt mogelijk gemaakt door 
RiverCare, Radboud Universiteit, Van Hall Larenstein en Delta Platform.

Volg ons