Aanpassing aan klimaatverandering - Deltaplan 2020 zoetwater

De provincie Middelburg kan het komend jaar 28 miljoen euro investeren. Donderdag zijn de Zomernota en Begroting 2020 gepresenteerd, waarin staat hoe dat geld wordt uitgegeven. Voor een groot deel is het bestaand beleid, maar wat zijn de nieuwe accenten?

Naar Klimaatadaptatie gaat 267.000 euro. Om Zeeland voor te bereiden op de gevolgen van de klimaatsverandering wordt gewerkt aan een Zeeuwse Klimaatadaptatiestrategie. Die moet eind volgend jaar klaar zijn. Begin 2020 wordt een Deltaplan zoetwater opgesteld, waarin maatregelen staan om te zorgen dat Zeeland in de toekomst verzekerd blijf van voldoende zoet water, zowel om te drinken als om landbouwgronden te besproeien. 

Lees hier verder

Volg ons