Deze studenten ontwierpen een nieuw model voor zoet-zoutscheidingen

Op 22 juni presenteerden drie groepen studenten, van Van Hall Larenstein en HZ University of Applied Sciences, hun ontwerpen voor een nieuw model om zoetwater van zout water te scheiden in de Delta Case Zoetzoutovergangen. Vanaf april tot half juni hadden zij de tijd om een innovatieve oplossing te bedenken voor zoet-zoutovergangen. Ze kregen de opdracht om bij het ontwerpen van een nieuw model rekening te houden met alle belangen in het gebied. 

Alle drie de presentaties waren interessant, mooi en goed uitgevoerd. Het gaf aanleiding tot een levendige discussie. Voor de jury bleek het lastig te zijn om een winnaar te kiezen en dit heeft geleid tot maar liefst twee winnende groepen!
-    Studenten van Van Hall Larenstein wonnen met hun model voor een zachte overgang en in de kreek Langewater (zie eerste foto op deze pagina)
-    Studenten van HZ University of Applied Sciences wonnen met hun ontwerp voor een harde overgang bij Beneden Sas (zie tweede foto op deze pagina).

Alle studenten die betrokken waren bij deze Delta Case worden uitgenodigd voor een excursie omtrent dit topic. 
 

delta case zoetzoutovergangen - van hall larenstein studenten winnen
delta case zoetzoutovergangen - HZ studenten winnen pilot

 

Zachte zoetzoutovergang in de kreek Lange Water

De groep studenten van Van Hall Larenstein uit Velp richtten hun onderzoek op een zachte overgang van zoet- naar zoutwater in de kreek Lange Water. De hoofdvraag was: op welke manier kan een hoger zoutgehalte in het Volkerak-Zoommeer functies als natuur, landbouw, recreatie en leefbaarheid van het gebied verbeteren? Een doordacht en technisch onderzoek naar de bestaande situatie met oplossingen gebaseerd op de bestaande infrastructuur. De studenten presenteerden drie varianten:

  • Seeweed cultivation
  • Seaweed, agriculture and nature
  • Saline agriculture and fish ladder

Ze maakten twee aanpassingen. Zoet water toevoer door afsluiting bij Halsteren en een visvriendelijke waterkering.

Conclusies:

  • Een divers projectgebied
  • Verschillende belangen
  • Drie manieren van ruimtelijke ordening
  • Voorkeur voor de derde manier

De drie gepresenteerde varianten zijn interessant voor overheden. Deze modellen roepen vragen op over toekomstige flexibiliteit en duurzaamheid. Advies van jury: denk verder na over veranderende omstandigheden die over 50 jaar van toepassing zijn op de kreek Lange Water. De jury waardeerde de manier waarop de studenten dit doordachte onderzoek presenteerden.

Harde zoetzoutovergang

Studenten van Van Hall Larenstein en hun onderzoek: Volkerak gives power to nature – harde zoetzoutovergangen. Deze aanpak was vooral gefocust op blue energy. De hoofdvraag was: welke innovatieve oplossingen voor harde zoetzoutovergangen bij de sluizen in het Volkerak-Zoommeer zijn geschikt wat betreft ecologie, recreatie en kosten? De studenten hebben de inventarisatie van alle aspecten goed doordacht. De resultaten zijn bijeengebracht en gebruikt in het uiteindelijke design. Als innovatieve techniek bespraken ze een luchtscherm, osmose-installatie en duurzaam energie opwekken.

De studenten lieten een enorme dosis nieuwsgierigheid en inspiratie op nieuwe technieken zien, maar besteedden minder aandacht aan bestaande waarden, verschillende belangen in het gebied en uitdagingen van deze specifieke locatie. Het advies van jury was dan ook: denk verder over praktische implementatie en toegevoegde waarde voor het gebied. En in het proces van onderzoek: start eerder met het selecteren van de belangrijkste kansen.

Geleidelijke, duurzame zoetzoutovergang bij Beneden Sas

Studenten van HZ University of Applied Sciences richtten hun onderzoek op de locatie Beneden Sas. De centrale vraag in hun onderzoek was: hoe kan vis veilig doorgelaten worden via een passage, zonder dat de huidige omgeving verstoord wordt? Ze letten daarbij ook op wat 1) het beste alternatief voor een overgangszone voor landbouw is. 2) hoe dit project op de langer termijn kan bestaan en 3) hoe de structuur van de lokale gebiedsontwikkeling kan profiteren ? De studenten presenteerden een integraal model met een visie: een duurzaam eiland met biodiversiteit, werkgelegenheid, duurzame energie en integrale aanpak voor afval.

De jury vond het een goed concept, al werden lokale problemen voor recreatie en hydrologie van de sluis niet genoemd. Daarom adviseerde de jury deze groep studenten verder na te denken van ‘building with nature’ naar ‘producing with nature’. Het was een goede presentatie. Alle transformaties starten met een droom. De jury waardeerde de moed van studenten om een droom te presenteren die tegen conventionele ideeën indruist.

Volg ons