The future river: een living lab Delta Oost voor duurzaam rivierbeheer in de Rijntakken

Vanuit programma RiverCare, Kenniscentrum Natuur en Leefomgeving, het Deltaplatform en in samenwerking met de TKI Proeftuin Duurzame Rivieren, zullen dit jaar drie Living Lab sessies worden georganiseerd. Het doel van deze bijeenkomsten is drieledig: 

·        Inzicht in initiatieven, kansen en uitdagingen voor duurzame ontwikkeling en beheer van de Rijntakken in Delta Oost.   

·        Stakeholders zien de context van hun ambitie met het gebied Delta Oost.   

·        Verkennen van mogelijkheden voor afstemming, versterking van ambities en meer geïntegreerde aanpak

De eerste sessie zal plaatsvinden op 24 juni van 10:00 tot 14:00 in De Bastei in Nijmegen. De agenda volgt nog.

In januari hebben diverse partijen samengewerkt aan een NWO-SIA aanvraag THE FUTURE RIVER, waarin een Living Lab Delta Oost voor duurzaam rivierbeheer in de Rijntakken wordt voorgesteld.

We zijn nog in afwachting van de beoordeling, maar willen wel vast aan de slag middels deze bijeenkomsten!

 

Volg ons