Lancering living lab Building with Sediment

Hoe gaan we slim om met sediment dat vrijkomt bij baggerwerkzaamheden, waar halen we het zand vandaan voor ophogen bij stedelijke ontwikkeling? En hoe zorgen we hierbij voor een gezonde leefomgeving en natuur? Kan natuurherstel hierbij helpen of er onderdeel van uitmaken? Deze uitdagingen staan centraal binnen het gisteren gelanceerde living lab Building with Sediment.  

In het living lab Building with Sediment werken de komende twee jaar studenten en onderzoekers van een aantal onderwijs- en kennisinstellingen samen met regionale en lokale opdrachtgevers aan oplossingen voor duurzaam  hergebruik van sediment in de Rijn-Maasmonding.

Het lab werkt de komende twee  jaar aan de volgende uitdagingen:

  • In beeld brengen van vraag en aanbod van sediment en hoe deze natuurlijke en kunstmatige stromen de komende jaren veranderen door zeespiegelstijging, verstedelijking en veranderende havenlogistiek;
  • Het ontwikkelen, testen en opschalen van “werken met natuur” oplossingen om sediment te hergebruiken en vast te houden;
  • Ontwikkelen van nieuwe governance, financierings- en managementconcepten om deze integrale werkwijze voor elkaar te krijgen.

Het living lab is een initiatief van het Wereld Natuur Fonds, de TU Delft en het Delta Platform. Ondersteund door Wageningen Marine Research, Erasmus Universiteit, Deltares, de Hogeschool Zeeland, de Hogeschool Rotterdam, het Havenbedrijf Rotterdam, Rijkswaterstaat, EcoShape, Tauw en de gemeenten Rotterdam en Dordrecht.

Wilt u op de hoogte blijven van het living lab, heeft u een idee of wilt u deelnemen? Neem dan contact op met Peter van Veelen (petervanveelen@burowaterfront.nl).

Volg ons