Proeftuin voor economische en ecologische versterking van landbouw van start in Friesland

Fjildlab is een proeftuin voor economisch én ecologische versterking van de landbouw. De initiators, Agrarisch Natuur Vereniging Noardlike Fryske Wâlden, Hogeschool Van Hall Larenstein, Ondernemersfederatie Noord Oost Fryslân en agrarisch collectief Waadrâne, zijn momenteel bezig met de organisatie van kenniskringen m.b.t. de thema’s bodem, duurzame energie en klimaat, voer, mest, water, voeding, verzilting, natuur & landschap & biodiversiteit. Doel van deze kenniskringen is om door middel van onderzoeksprojecten tot nieuwe verdienmodellen te komen die bijdragen aan het realiseren van Natuur Inclusieve Landbouw.  Inzet is om voor deze onderzoeksprojecten fysieke proefvelden op te zetten in de regio Noordoost Fryslân.

Iedere kenniskring wordt voorgezeten door een inhoudelijk deskundige (lector) van Hogeschool Van Hall Larenstein, zodat ideeën en inzichten uit de verschillende kenniskringen waar mogelijk gekoppeld kunnen worden. De kenniskringen komen in mei 2019 bijeen en deelnemende partijen zijn naast de gebiedspartners zoals o.a. Provincie, Gemeenten, Wetterskip, LBF en FMF ook (lokale) bedrijven en experts die actief zijn op een of meer genoemde thema’s.

Lees meer over het Fjildlab Noordoost Fryslân.

Volg ons