UGent en Campus Zeeland tekenen intentieverklaring over samenwerking deltavraagstukken

Tijdens de 2-jaarlijkse Vlaams-Nederlandse Top die gisteren plaats had in Middelburg tekenden UGent en Campus Zeeland een intentieverklaring om samen te gaan werken rond de deltavraagstukken water, voeding en energie. Voorafgaand aan de politieke besprekingen was er een bijzonder side event op de HZ UAS in Middelburg over deze Deltavraagstukken. Door samen te gaan werken kunnen krachten en kennis gebundeld worden om sneller en doeltreffender de problematiek rond klimaatverandering en de daarmee gepaard gaande zeespiegelstijging aan te pakken. De klimaatverandering zorgt ervoor dat de kwetsbaarheid in de laaggelegen kustzone rond de Vlaams-Nederlandse Delta toeneemt. Het is van groot belang om gezamenlijk en grensoverschrijdend in te zetten op een geïntegreerde en multidisciplinaire aanpak om de Vlaams-Nederlandse Delta-regio veilig en welvarend te houden en klimaatbestendig te maken.

Meer info: https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/109203/Zeeuws-onderwijs-samen-met-un...

Volg ons