Een Global Geopark is een door UNESCO erkend gebied. Door het geologisch erfgoed, de cultuurhistorie en de natuur is het gebied van internationale waarde. Wereldwijd zijn er maar 140 geoparken in 38 landen. Per type karakteristieke geologie wordt slechts één regio geopark.

Het UNESCO-label – vergelijk het met een Michelinster – opent deuren; naar internationale aandacht en wetenschappelijk onderzoek, naar regionale profilering en naar een nieuwe dimensie in het toeristisch en recreatief aanbod in het gebied. Alle reden om de krachten te bundelen. De provincies Zeeland, Noord-Brabant en Oost-Vlaanderen nemen hierin het voortouw. Samen met belanghebbenden wordt hard gewerkt aan een bidbook, dat eind 2020 wordt ingediend.

De Schelde Delta – eigenlijk een estuarium – verandert al miljoenen jaren regelmatig van gedaante. En al even lang spelen klimaatveranderingen, zeespiegelstijgingen en rivierlopen het gebied en de bewoners parten. Het deltagebied is daarmee een soort levende experimenteerruimte. Zeker ook de komende decennia.

Duidelijk is dat we op het gebied van klimaat voor grote uitdagingen staan. Zware regenval en aanhoudende droogte zijn geen uitzondering meer. Nieuwe studies laten een zeespiegelstijging zien van 2 tot 3 meter in het jaar 2100. Door naar het verleden te kijken, leren we om te gaan met de klimaatuitdagingen van vandaag en morgen. En belangrijker nog: het relativeert, motiveert en geeft inspiratie om mee te bewegen ‘on the tides of time and climate’. Want één ding is zeker: het gebied waarin we wonen blijft veranderen.

Hóe we moeten meebewegen, willen de partners onderzoeken vanuit het ‘Climate Living Lab Schelde Delta’. Via onderwijs, workshops en evenementen. We willen met heel veel partners laten zien welke sporen er in het gebied zijn. En hoe land, zee, mens en water zich ontwikkelden in een steeds veranderend klimaat. Kijkend naar het verleden, zien we de toekomst scherper. Al doende leren we – voor onszelf en andere delta’s in de wereld – welk effect dit heeft op nieuwe keuzes die we maken. De strijd tegen het water wordt zo het leven met het water.

Lees meer op de website van Geopark Schelde Delta

of download hier de brochure