Over ons

 

De deltaprofessional van morgen opleiden 

Vandaag de deltaprofessionals opleiden waar morgen vraag naar is. Dat is waar Delta Platform voor staat. Delta Platform verbindt eigenaren van complexe deltavraagstukken met experts van hogescholen, universiteiten, kennisinstituten, bedrijven en overheden. Door een integrale benadering ontstaan nieuwe inzichten en kennis, die direct terugvloeien in het delta-onderwijs. Delta Platform is daarmee een katalysator voor internationale delta-innovaties en een living lab voor onderzoekers, docenten en studenten.

Waarom deltaprofessionals?

Delta’s zijn aantrekkelijke gebieden om in te leven, maar zijn onderhevig aan bedreigingen. Door klimaatverandering stijgt de zeespiegel en daalt de bodem. Daardoor neemt de kans op overstroming toe. Door uitdagingen in deltagebieden integraal, vanuit diverse invalshoeken, te benaderen, ontstaan innovatieve en multidisciplinaire oplossingen. Zo wordt een juiste balans tussen veiligheid, economie en ecologie gecreëerd. Om complexe uitdagingen aan te gaan zijn veelzijdige deltaprofessionals nodig!   

Co-creatie van delta-expertise

Delta Platform zorgt voor het opleiden van veelzijdige deltaprofessionals.
Daarnaast draagt het platform bij aan: 
•    een goed gevulde order- en kennisportefeuille voor het bedrijfsleven en kennisinstellingen;
•    netwerkopbouw van experts in deltatechnologie;
•    stimulering van kennisontwikkeling en delta-innovatie;
•    duurzame oplossingen voor veilige en leefbare delta's;
•    versterking van de internationale positie van Nederland als delta kennisland.

Hoe werkt Delta Platform?

Ga naar de werkwijze*. Of lees hoe Delta Platform het opleiden van delta-expertise en delta professionals aanpakt in deze lopende delta cases :
•    Delta case zoet-zoutovergangen Volkerak-Zoommeer 
•    Delta case tidal energy Flakkeese Spuisluis 
•    Delta case meerlaagsveiligheid Dordrecht

Heeft u een vraag? Mail ons. 

Wil u op de hoogte blijven? Meld u aan voor de nieuwsbrief.

Aansluiting bij de Topsector Water 

Delta Platform is de doorontwikkeling van het Centre of Expertise Delta Technology (CoE DT). Het platform sluit aan op de Human Capital Agenda van de Topsector Water, die tot doel heeft om voor voldoende en goed opgeleide deltaprofessionals te zorgen.

Volg ons