Wat is uw expertise?

Waterzuivering, met name akoestische technieken voor waterzuivering. Maar meer generiek is mijn expertise numerieke modelvorming, systeemidentificatie en optimalisatie.

Hoe kwam u daartoe?

Akoestische zuivering is een combinatie van watertechnologie en medische technologie. Dergelijke cross-overs tussen vakgebieden zijn bijzonder leuke onderzoeksgebieden. Het gebruik van modellen is een manier om snel inzicht te krijgen in het functioneren van systemen en hoe ze reageren op interne en externe veranderingen.

Bij welke onderzoeksgroep bent u betrokken?

Water Technology aan de HZ University of Applied Sciences

Aan welke projecten werkt u op dit moment?

  • Interreg 2-seas Nereus: hergebruik van water, nutriënten en energie uit huishoudelijk afvalwater. Betrokken als copromotor van Wageningen Universiteit van een junior onderzoeker bij HZ.
  • Interreg 2-seas FRESH4Cs: opslag en distributie van zoet water voor landbouw. Betrokken als werkpakketleider.
  • TKI Wetlands: wetlands als voorzuivering voor milde ontzilting voor gebruik in landbouw en industrie (in Zeeuws-Vlaanderen). Betrokken als projectleider bij HZ.
  • SiA WatMin: waterhergebruik in pulpindustrie in Brazilië. Betrokken als werkpakketleider en onderzoeker. Samenwerking met NHL/Stenden (Luewton Agostinho) in Leeuwarden.
  • H2020 AquaSPICE: digitale technologie voor monitoring en control van industriële waterzuivering. Betrokken als senior onderzoeker voor praktijkproeven in de industrie. Samenwerking met o.a. Dow, Evides en Universiteit Gent.

Wat is uw rol bij die projecten?

Per project verschillend, projectleider, onderzoeker of copromotor.

Bij welke living labs bent u betrokken?

Living Lab Robuust Watersysteem Zeeuws-Vlaanderen (het TKI Wetlands project valt daar ook onder).

Waarom bent u aangesloten bij het Lectorenplatform Water?

Omdat het goed is om wateropgaven in gezamenlijkheid aan te pakken, zoals SiA Watmin en H2020 AquaSPICE met kennispartners.

Wat verwacht u van het Lectorenplatform Water?

Dat we de watersector als geheel bedienen met praktijkgericht onderzoek. Dat we elkaar aanvullen in verschillende aspecten van onderzoek. We zitten elkaar als lectoren absoluut niet in de weg, geografisch niet, maar ook op gebied van kennisontwikkeling niet, en dat maakt dat samenwerking in heel goede harmonie mogelijk is.

Hans Cappon

Dr. ir. Hans Cappon

Lector Water Technology
  • hans.cappon@hz.nl
  • +31 118 489 216
  • 29/06/1973

  • Werktuigkundige Medische Technology / Biomechanical Engineering en promotieonderzoek bij Wetsus European Centre of Excellence of Sustainable Water Technology in Leeuwarden en Wageningen Universiteit.