Wat is uw expertise?

“Ik ben vooral geïnteresseerd in rivier- en kustsystemen. Dit soort milieus kenmerken zich door steeds veranderende patronen in de stroming en sedimenttransport en door complexe interacties met vegetatie en dieren.”

Bij welke onderzoeksgroep bent u betrokken?

“Ik ben betrokken bij de onderzoeksgroep Building with Nature. Tot voor kort als coördinator, maar in april 2022 ben ik Joost Stronkhorst opgevolgd als lector.”

Aan welke projecten werkt u op dit moment?

“Toen ik nog als coördinator werkte was ik bij alle projecten van onze onderzoeksgroep betrokken, maar nu richt ik me vooral op mijn vierjarige onderzoeksprogramma met Rijkswaterstaat: Future Shores. Aanleiding hiervoor is de zeespiegelstijging, die urgent is en tot steeds meer belangenconflicten leidt in kustgebieden. Het programma moet een nieuwe strategie opleveren voor een flexibel, klimaatbestendig en kosteneffectief kustbeheer. Ik richt me op de Zuidwestelijke Delta, maar het onderzoek levert ook bouwstenen op voor innovatieve dijkzoneconcepten in andere kustgebieden.”

Wat is uw rol bij die projecten?

“Voor het Future Shores-programma heb ik een L.INT-aanstelling. Dit is een subsidieregeling van Regieorgaan SIA en staat voor lectorposities bij instituten. Ik ben voor vier jaar in dienst van de HZ én Rijkswaterstaat. Een belangrijk aandachtspunt is de Human Capital Agenda rond het opleiden van nieuwe waterprofessionals verder te versterken.”¬

Waarom bent u aangesloten bij het Lectorenplatform Water?

“Om kennis uit te wisselen en van elkaar te leren. Een technicus kijkt anders tegen een probleem aan als een bioloog. De verbinding en samenwerking is belangrijk, want je hebt een gemeenschappelijke taal nodig als je complexe problemen wil oplossen.”

Wietse van de Lageweg

Dr. Wietse van de Lageweg

Lector Future Shores
  • wietse.van.de.lageweg@hz.nl

  • HZ University of Applied Sciences
  • Bodem, Water en Atmosfeer aan de Wageningen University & Research
  • Master Kust- en Riviersystemen aan de Universiteit Utrecht, gepromoveerd op de morfodynamica van meanderende rivieren