Wat is locatie van het living lab?

Het living lab heeft betrekking op de gemeente Schouwen-Duiveland

In welke regio valt het living lab?

Zuidwestelijke Delta

Op welk thema ligt de focus?

Zoetwater

Living Lab Schouwen-Duiveland

Living Lab Schouwen-Duiveland


Contact person