Onderzoekers van de blauwe en groene hogescholen werken nauw samen aan onderzoeksvoorstellen voor de NWO-call ‘Klimaatrobuuste watersystemen op landschapsschaal’. Hoewel er over en weer altijd veel contacten zijn, is het de eerste keer dat de twee domeinen met elkaar optrekken voor een concreet project.

Onderzoeksvoorstellen voor de NWO-call moesten voor 22 maart zijn ingediend. Er is in totaal 5,5 miljoen euro beschikbaar voor onderzoek naar ‘oplossingen waarmee Nederland kan anticiperen op een veranderend klimaat en nieuwe behoeften in de inrichting van ons watersysteem en landschap’. NWO vraagt onderzoekers uit verschillende disciplines en wetenschapsgebieden (alfa, bèta en gamma) samen te werken met publieke en private organisaties. Om dat te stimuleren organiseerde NWO eind januari een matchmakingbijeenkomst. In aanloop daar naartoe staken lectoren uit het blauwe en groene domein al de koppen bij elkaar om te zien rondom welke concrete opgaven en op welk vlak ze met elkaar kunnen optrekken. Delta Platform en CEW (Centre of Expertise Water Technology), namens de aan water gerelateerde onderzoeksgroepen, en het Centre of Expertise Groen namen hiervoor het initiatief.

Deze organisaties willen, door extra massa te creëren, het praktijkgericht onderzoek in dit soort calls beter onder de aandacht brengen. “Een verkenning tot samenwerking, zodat we in de call goed aanwezig zijn”, omschreef directeur Willem den Ouden van Delta Platform het doel van de bijeenkomst.

Pitches

In een aantal pitches deelden lectoren en onderzoekers hun projectideeën en werd gepolst op welke onderzoeksgebieden samen kan worden gewerkt. Zo ziet HZ-onderzoeker Wietse van de Lageweg van Building with Nature mogelijkheden in zijn interdisciplinaire onderzoek naar de duurzame inrichting van intergetijdengebieden. Marcel Rompelman, onderzoeker land- en watermanagement aan Van Hall Larenstein, bracht zijn paleo-hydrologisch onderzoek in waarmee hij Nederland wil voorbereiden op de toekomst door te kijken naar het verleden van de Berkelvallei.

Jeroen Kluck, lector Water in en om de stad op de Hogeschool van Amsterdam, vertelde dat het interessant is om samen te werken aan ‘een grote visie richting 2100’. “Hoe ziet Nederland eruit als de zeespiegel met 1,2 tot 2 meter stijgt? Dat is de vraag die we daarin moeten beantwoorden.” Hans Cappon van het lectoraat Water Technology wees de aanwezigen op zijn project Robuust Watersysteem Zeeuws-Vlaanderen te wijzen. In dit langlopende onderzoek verschuift het accent steeds meer van puur watertechnologische oplossingen naar oplossingen waarin de landschapscomponent wordt meegenomen. Lector Watertechnologie Harry Futselaar van Saxion wil zich focussen op het vasthouden van water in de regio.

De onderzoeksvoorstellen voor de NWO-call ‘Klimaatrobuuste watersystemen op landschapsschaal’ zijn inmiddels ingediend.