Het Lectorenplatform Water is sinds de start in 2017 voortdurend in ontwikkeling. De laatste maanden heeft een aantal nieuwe lectoren zich aangesloten. Daarmee is het platform veel nieuwe expertise rijker.

In het Lectorenplatform Water zitten lectoren van elf hogescholen. Samen voeren ze praktijkgericht onderzoek uit op het gebied van water. Ze willen de transitie naar een robuuste, duurzame delta in alle landschapstypen op gang brengen. Ze doen dit door kennis uit te wisselen en samen onderzoeksprojecten op te zetten. Een kort overzicht van de nieuwkomers:

Ellen Weerman

Lector Klimaatrobuuste landschappen aan de HAS University of Applied Sciences. Zij richt zich op de vraag hoe andere vormen van landbouw kunnen bijdragen aan het verbeteren van waterkwaliteit en biodiversiteit door op een slimme manier gebruik te maken van het landschap.

Wietse van de Lageweg

Lector Future Shores aan HZ University of Applied Sciences. Aanleiding voor het Future Shores-programma is de zeespiegelstijging, die urgent is en tot steeds meer belangenconflicten leidt in kustgebieden. Het programma moet een nieuwe strategie opleveren voor een flexibel, klimaatbestendig en kosteneffectief kustbeheer.

Michel Saakes

Lector Waterslim Waterstof aan NHL Stenden. Michel houdt zich bezig met onderzoek en onderwijs op het gebied van het omzetten van zeewater in waterstofgas.

Jeroen Pruijn

Lector Maritieme Innovatie aan de Hogeschool Rotterdam. Hij onderzoekt onder meer wat er in de ontwerpfase nodig is voor het bedenken van toekomstbestendige schepen.

Miguel Dionisio Pires

Lector Meten is Weten aan de Aeres Hogeschool. Miguel kijkt als lector vooral naar hoe je gezond oppervlaktewater kunt behouden door de monitoring, modellering en maatregelen te innoveren.