Dertig studenten van de opleiding Watermanagement doen deze week op verzoek van de Dorpsraad Ouwerkerk onderzoek naar de watersystemen in de regio.

Tien jaar geleden kwam Ouwerkerk in het nieuws toen er toxische algen bloeiden in één van de kreken. De laatste jaren zijn er wat kleine zaken aangepast in het watersysteem. Tijdens het veldonderzoek testen de HZ-studenten, onder begeleiding van docenten en onderzoekers, hoe het nu met de waterkwaliteit staat. Ze monitoren en analyseren de chemische én biologische/ecologische samenstelling van de wateren. Hiervoor passen ze de beoordeling van de Europese Kaderrichtlijn Water toe. Daarin staat welke doelen er in 2027 voor waterkwaliteit moeten worden behaald. Ook een aantal Zeeuwse wateren voldoen hier nog niet aan. Het onderzoek van de studenten wordt onder meer ondersteund door de dorpsraad in Ouwerkerk, de hengelsportvereniging, het Watersnoodmuseum en waterschap Scheldestromen. Ook Living Lab Schouwen-Duiveland is via het project ‘Broedplaats Zoet Water’ betrokken. HZ-studenten brengen ook de zout- en zoetwaterverdeling in de watergangen bij Burghsluis in kaart, zodat kan worden bepaald hoe je beter van het zoete water gebruik kunt maken in tijden van droogte. De resultaten van het onderzoek worden op donderdag 27 oktober gepresenteerd aan bewoners in Dorpshuis Ouwerkerk.

Meer informatie bij HZ-onderzoeker en programmamanager Delta Platform Jouke Heringa: jouke.heringa@hz.nl , 06-42562571.

Jouke Heringa
Kennis liaison
Jouke Heringa