Na drie jaar online vergaderen was het dinsdag 16 januari 2024 eindelijk tijd om elkaar werkelijk in de ogen te kijken. Het overgrote deel van de lectoren van Lectorenplatform Water kwam bijeen voor kennisuitwisseling, discussie, en om verbindingen te leggen. De locatie had niet beter gekozen kunnen worden. In een werf aan de Oudegracht in Utrecht, op waterniveau, is bijna letterlijk voelbaar waar ze zich dagelijks mee bezighouden.

Langjarige onderzoeksprogramma’s

Voordat de lectoren met elkaar de diepte induiken, geven Louise van der Heijden en Maaike Spuij een korte introductie over Regieorgaan SIA. Dit instituut versterkt en financiert praktijkgericht onderzoek van hogescholen. Ook speelt SIA een rol in het ontwikkelen van langjarige onderzoeksprogramma’s. De lectoren worden nadrukkelijk betrokken bij het vaststellen van de thema’s voor die programma’s. De bedoeling is op zoek te gaan naar strategische partners. Het komende halfjaar gaan SIA, het ministerie van I&W, samen met Delta Platform, en Centre of Expertise Watertechnologie hiermee aan de slag. CoE Groen wordt nauw betrokken bij dit proces.

Watertafels

Na de inleiding over SIA is het tijd voor de ‘watertafels’. Wie online gaat zoeken op watertafels komt niet veel verder dan speeltoestellen voor kleuters. De watertafels die de lectoren organiseren, dienen een heel ander belang. Een groot maatschappelijk belang zelfs, namelijk het met elkaar zoeken naar oplossingen om tot een klimaatbestendige, waterrobuuste, duurzame, gezonde en veilige delta te komen. Een enorme uitdaging die vraagt om samenwerking, niet alleen tussen lectoren onderling, maar ook met bedrijfsleven, andere kennisinstellingen, overheden en maatschappelijke organisaties. Dezelfde partijen zijn ook betrokken bij praktijkgerichte onderzoeken. In de Onderzoeksagenda Lectorenplatform Water staan de keuzes waarop het Lectorenplatform zich richt. Die komen overeen met drie thema’s (C, E, en F) van de Kennis- en Innovatieagenda Landbouw, Water en Voedsel (KIA) van de Rijksoverheid. De namen van de watertafels zijn daarvan afgeleid, te weten C (Watertafel Stedelijke waterketen circulair), E (Duurzame productie van mariene eiwitten) en F (Watertafel Sediment – Grondstof uit Water).

Aanvraag Groeifonds

Bij de watertafels gaan de lectoren allereerst met elkaar in discussie over een bepaald thema of vraagstuk, daarnaast dienen ze kennis uit te wisselen. De onderzoeken liggen immers veelal verankerd in verschillende regio’s en vereisen verschillende expertises. De lectoren hebben behoefte om inhoudelijk op de hoogte te zijn van elkaars werk en tot gezamenlijke projectvoorstellen te komen. In de toekomst worden ook andere partijen uitgenodigd om bredere, diepgaandere discussies te voeren die bovendien zullen leiden tot nauwere samenwerking. Tijdens de bijeenkomst is afgesproken dat voor watertafel C eerst een visie wordt geschreven over de waterketen in Nederland, en wat praktijkgericht onderzoek daaraan kan bijdragen. Watertafel F is een stap verder en heeft al een zienswijze geformuleerd . Het doel is om in 2025 een NL Groeifonds aanvraag in te dienen op dit onderwerp .

Position Paper

Om standpunten te presenteren en om over een krachtig communicatiemiddel te beschikken, werkt het lectorenplatform aan een position paper. Hierin staan zeven unieke kenmerken van succesvol praktijkgericht onderzoek, aangevuld met voorbeelden. Zodra de tekst volledig is, zoekt het lectorenplatform hiermee de publiciteit, bijvoorbeeld in het vakblad Science Guide.

Verder kan het document worden gebruikt ter ondersteuning bij gesprekken met ministeries en bij de ontwikkeling van het meerjarenprogramma door het ministerie van I&W.

IMG 20240117 WA0003