Wietse van de Lageweg is de nieuwe lector van de onderzoeksgroep Building with Nature van HZ University of Applied Sciences. Hij is de opvolger van Joost Stronkhorst, die met pensioen is gegaan. Met zijn onderzoekers werkt hij de komende jaren aan innovatieve natuurlijke oplossingen om de kust veilig en welvarend te houden. Van de Lageweg werkt binnen de onderzoeksgroep aan het Future Shores-programma. Hiermee is hij op 1 juli officieel begonnen.

Aanleiding voor het Future Shores-programma is de zeespiegelstijging, die urgent is en tot steeds meer belangenconflicten leidt in kustgebieden. Het programma moet een nieuwe strategie opleveren voor een flexibel, klimaatbestendig en kosteneffectief kustbeheer. Van de Lageweg richt zich op de Zuidwestelijke Delta, maar het onderzoek levert ook bouwstenen op voor innovatieve dijkzoneconcepten in andere (inter)nationale kustgebieden.

Duurzame oplossingen

Van de Lageweg wil komen tot een nieuwe strategie door een integrale benadering van het kustsysteem, een innovatieve methodiek op basis van historische gegevens, voorspellende modellen en vragenlijsten voor maatschappelijke waardering. Door samen met onderzoekers, praktijkpartners, burgers en studenten in co-creatie te leren van pilots in de Zuidwestelijke Delta kunnen de meest duurzame oplossingen voor klimaatbestendige kusten worden ontworpen

L.INT

Het Future Shores-programma is een zogenaamd L.INT-lectoraat. L.INT is een subsidieregeling van Regieorgaan SIA en staat voor lectorposities bij instituten. De lectoren worden voor vier jaar aangesteld bij zowel een hogeschool als een instituut. In het geval van Van de Lageweg zijn dit de HZ en Rijkswaterstaat. Future Shores geeft invulling aan de wens van zowel de HZ als RWS om de human capital-agenda rond het opleiden van nieuwe waterprofessionals verder te versterken.

Van de Lageweg werkte tot voor kort als senior-onderzoeker en coördinator bij Building with Nature van de HZ. Hij is in 2013 aan de Universiteit Utrecht gepromoveerd op de morfodynamica van meanderende rivieren. Tussen die promotie en zijn aanstelling bij de HZ werkte hij onder meer in de Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk en België.

Wietse van de Lageweg wordt op donderdag 3 november geïnaugureerd als lector Future Shores aan de HZ in Vlissingen. Meer informatie over het programma verschijnt binnenkort op de website van HZ University of Applied Sciences.