Partners en toewijding

Actuele vraagstukken waarin water een belangrijke rol speelt, zoals klimaatverandering en zeespiegelstijging, zijn te groot en complex voor één expert, één kennisinstelling, één bedrijf of alleen de overheid. Ze vragen om een ​​integrale aanpak en een diepgaande samenwerking. Delta Platform heeft momenteel 11 strategische partners waarmee een partnerovereenkomst is gesloten (gemarkeerd met een icoon). Verder zijn er per project verschillende partners waarmee Delta Platform samenwerkt.