Vandaag de deltaprofessional van morgen opleiden

Er is daadkracht nodig om de vraagstukken van deze tijd te transformeren naar concrete oplossingen voor de toekomst

Samen antwoorden zoeken op (delta)vraagstukken van morgen

Over Delta Platform

Concrete oplossingen vinden voor complexe vraagstukken lukt alleen samen. Door kennis in te brengen vanuit verschillende perspectieven, elkaars ervaringen te benutten, genoeg capaciteit beschikbaar te stellen en samen garant te staan voor voldoende financiële armslag. Delta Platform initieert, faciliteert en onderhoudt deze samenwerkingen; het brengt overheden, kennisinstellingen en bedrijven bij elkaar om op een gerichte en daadkrachtige manier met regionale, nationale en internationale (delta)vraagstukken aan de slag te gaan.

Volg ons