Water als verbinding

De voortdurende strijd tegen én samenwerking met het water, heeft Nederland gevormd en zal dat blijven doen. Daar waar land en water samenkomen, dienen zich steeds weer grote vraagstukken aan rondom veiligheid, beschikbaarheid en kwaliteit van water. Er is kennis, samenwerking en daadkracht nodig om de deltavraagstukken van deze tijd te transformeren naar concrete, mondiale oplossingen voor de toekomst.

Delta Platform ontdekken

Onze gezamenlijke missies

Inhoudelijk sluit Delta Platform aan bij het nationale missiegedreven innovatiebeleid zoals vastgelegd in het Kennis- en Innovatieconvenant (KIC). Delta Platform focust in eerste instantie op de water-gerelateerde missies (C, E, F) binnen het thema Landbouw, Water en Voedsel, maar kan in voorkomende gevallen ook watergerelateerde vraagstukken uit andere missies (A, B, D) oppakken.

" Ongeveer 80% van de wereldbevolking leeft in een delta. Deze delta’s staan voor enorme uitdagingen. "

Delta Platform en living labs

In elk landschapstype van de delta realiseert Delta Platform living labs om de gebieds-specifieke opgaven te identificeren, te adresseren en op te pakken. De living labs fungeren daarmee als interface tussen top down beleid en regionale uitdagingen. Binnen een living lab levert Delta Platform organiserend vermogen en inhoudelijke expertise met de inzet van lectoren en onderzoekers.

Projecten ontdekken Lees meer over living labs

" Vandaag de deltaprofessionals opleiden waar morgen vraag naar is. "

Onze partners

Om hoogwaardig, meer-jaren, betekenisvol praktijkgericht onderzoek vorm en inhoud te geven is een sterk ecosysteem van partners en hun omgeving nodig. Samenwerking tussen partners onderling, erkenning van elkaars expertise en van daaruit bundeling van krachten is noodzakelijk.

Alle partners bekijken