In welke regio zit jullie living lab?

Rijnmond-Drechtsteden, de rivieren Rijn en Maas en de Zuidwestelijke Delta.

Op welke thema’s focussen jullie?

Wij richten ons op de aanpak van plastic vervuiling in wateren. De meeste mensen kennen het probleem als plasticsoep.

Wat is het doel van jullie living lab?

We willen samen een volledig, betrouwbaar en gevalideerd totaalbeeld krijgen van plastics in de wateren van de Rijn-Maasdelta en inzicht in welke methoden toepasbaar zijn om de Rijn-Maasdelta te kunnen monitoren, saneren en de plastics duurzaam te verwerken.

Wat doen jullie in het living lab?

Sinds 2018 komen we bij elkaar om kennis uit te wisselen over onderzoek naar en de aanpak van plastics in de wateren van de Rijn-Maasdelta. In 2020 is een intentieverklaring ondertekend door 23 partijen. Op bestuurlijk niveau hebben de provincie Zuid-Holland, de gemeente Rotterdam en de Hoogheemraadschappen van Delfland en Rijnland hun handtekening gezet. Zij willen zich actief inzetten door kennis, data en ervaringen te delen. Ook richten ze samen een kennisplatform op. Er zijn vier of vijf bijeenkomsten per jaar waar deelnemers zoeken naar openstaande onderzoeksvragen en kijken naar de mogelijkheden om deze op te pakken. RDM Centre of Expertise organiseert de bijeenkomsten voor het kernteam dat bestaat uit Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid, de gemeente Rotterdam en Havenbedrijf Rotterdam.

Welke partners zijn verbonden aan het living lab?

AllSeas, Braveheart Marine, Clear Rivers, Deltares, gemeente Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam, Heijdra Milieu, Hogeschool Rotterdam, RDM Centre of Expertise, Hoogheemraadschap Delfland, Hoogheemraadschap Rijnland, MRD Marine Support, Natuur- en Milieu Federatie Zuid-Holland, Noria Sustainable Innovators, Plastic Soup Foundation, provincie Zuid-Holland, Rijkswaterstaat, Tauw, The Ocean Movement, Technische Universiteit Delft, The Great Bubble Barrier, Universiteit Leiden, Wageningen Universiteit en Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.

Noem eens een succesverhaal van het living lab?

De ondertekening van de intentieverklaring door 23 partijen en dat we daarmee commitment hebben gekregen op het thema, ook op bestuurlijk niveau. Hierdoor hebben we een belangrijke functie in het delen van kennis op het gebied van plastics in wateren en een aanjaagfunctie voor de kennisontwikkeling.

Hebben jullie tips voor andere living labs?

Breng partijen actief bij elkaar. Het contact en delen van kennis en ervaringen zijn essentieel om gecoördineerde kennisontwikkeling in gang te zetten, zowel op regionaal als nationaal niveau.

Partners van Living Lab Schouwen-Duiveland

 • AllSeas
 • Braveheart Marine
 • Clear Rivers
 • Deltares
 • Gemeente Rotterdam
 • Havenbedrijf Rotterdam N.V.
 • Heijdra Milieu
 • Hogeschool Rotterdam
 • Hoogheemraadschap van Delfland
 • Hoogheemraadschap van Rijnland
 • MRD Marine Support
 • Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland
 • Noria Sustainable Innovators
 • Plastic Soup Foundation
 • Provincie Zuid-Holland
 • Rijkswaterstaat
 • Tauw
 • The Ocean Movement
 • Technische Universiteit Delft
 • The Great Bubble Barrier
 • Universiteit Leiden
 • Wageningen Universiteit
 • Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Ook op zoek naar samenwerkingspartners?

Meld jouw living lab aan
Living Lab Rotterdam

Living Lab Rotterdam


Contactpersoon