Binnen het Lectorenplatform Water werken lectoren van tenminste elf hogescholen samen aan watergerelateerde, praktijkgerichte onderzoeksvraagstukken. Aanleiding is de steeds urgenter wordende waterproblematiek - Er is te veel, te weinig of te vuil water.

De ambitie om de transitie naar een robuuste en duurzame delta, in alle landschapstypen van de delta op gang te brengen en te coördineren overstijgt de kennis en kunde van een individuele hogeschool en was de directe aanleiding voor de oprichting van het Lectorenplatform Water.

De missies binnen het thema Landbouw, Water en Voedsel uit het Missiegedreven Innovatiebeleid vormen de inhoudelijke kaders voor het Lectorenplatform Water. Vraagstukken worden opgehaald en belegd in living labs die het Lectorenplatform Water – als onderdeel van Delta Platform- in karakteristieke landschapstypen van de delta heeft opgezet.