Wat is uw expertise?

“Waterkwaliteit, aquatische ecologie, experimentele ecologie, systeemdenken en klimaatrobuuste landbouw.”

Bij welke onderzoeksgroep bent u betrokken?

“Ik werk in het cluster Leefomgeving en Natuur op de HAS Hogeschool. Hieronder vallen nog drie lectoraten op het gebied van een biodiverse, klimaatrobuuste leefomgeving.”

Aan welke projecten werkt u op dit moment?

“Ik ben in 2022 gestart, maar heb een aantal projecten kunnen meenemen vanuit het lectoraat Innovatief ondernemen met de Natuur van de HAS Hogeschool. In deze projecten onderzoeken we de meerwaarde van een klimaatrobuuste teelt, zoals lisdodde. We onderzoeken onder meer het effect van lisdodden op de waterkwaliteit en biodiversiteit. Daarnaast onderzoeken we welke risico’s er aan een klimaatrobuuste landbouw zitten voor een agrariër. Andere projecten richten zich meer op landschapsontwerpen: Welke mogelijkheden zijn er voor een klimaatrobuuste inrichting in specifieke gebieden en wat zijn de mogelijkheden en onmogelijkheden?”

Wat is uw rol bij die projecten?

“Bij de meeste projecten denk ik inhoudelijk mee en zorg dat de juiste docent-onderzoekers en studenten op deze projecten zitten. Ik houd verder de uitvoer in de gaten en zorg dat de kennis die wordt opgedaan ook bij de gebruikers komt.”

Waarom bent u aangesloten bij het Lectorenplatform Water?

“Ik denk dat we als lectoren water de krachten goed kunnen bundelen en elkaar kunnen inspireren om de vragen vanuit de praktijk op te pakken. Water is een breed thema. Allerlei problemen spelen een rol: zout, vervuild, te veel, te weinig enzovoort. Vaak lopen we echter tegen hetzelfde aan bij het aanpakken van deze problemen. Hier kunnen we elkaar goed helpen, bijvoorbeeld hoe we omgaan met de verschillende belangen onder landgebruikers.”

Ellen Weerman

Dr. ir. Ellen Weerman

Lector Klimaatrobuuste Landschappen
  • e.weerman@has.nl
  • 25/11/1980

  • HAS University of Applied Sciences
  • Milieukunde op het Van Hall Instituut in Leeuwarden (nu Hogeschool Van Hall Larenstein)
  • MSc Aquatisch Ecology & Hydrology op de Wageningen Universiteit

  • Waterkwaliteit