Living Labs - Water als verbinding

Delta Platform faciliteert lectoren en onderzoekers van hogescholen om samen met partners uit wetenschap, markt, overheid en maatschappij praktijkgericht onderzoek in te zetten voor complexe watergerelateerde gebiedsopgaven. In zulke living labs draait het om (samen)werken, onderzoeken, leren en innoveren. Het zijn eigentijdse learning communities, die het vraagstuk integraal benaderen vanuit uiteenlopende perspectieven en gebruikmaken van alle relevante kennisdomeinen.

Een selectie van living labs in de Nederlandse Delta

Vraagstukken worden opgehaald en belegd in living labs die het Lectorenplatform Water – als onderdeel van Delta Platform- in een aantal karakteristieke landschapstypen heeft opgericht.