Wat is uw expertise?

“Climate Adaptation and Nature Based Flood Protection.”

Hoe kwam u daartoe?

“Ik wil meehelpen om oplossingen te vinden voor een aantal van de grote maatschappelijke uitdagingen van nu: klimaatverandering, verlies aan biodiversiteit en milieuverontreiniging.”

Bij welke onderzoeksgroep bent u betrokken?

“Ik leid het lectoraat Nature Based River Management bij Hogeschool Van Hall Larenstein.”

Aan welke projecten werkt u op dit moment?

“Ik ben per september 2022 begonnen als lector Nature Based River Management of Natuurlijk Functionerende Stroomgebieden, dus ik ben nu vooral aan het opstarten en verkennen. Zo ben ik nu studentenonderzoek aan het initiëren bij verschillende waterschappen rond Nature Based River Management. Vanuit Wageningen Universiteit ben ik betrokken bij twee EU Horizon GreenDeal-projecten over het herstel van wetlands en coastal habitats, maar ook bij het living lab in de Hedwige-Prosperpolder, Living with Water-project in Canada, het TKI-project waardevolle waterveiligheidslandschappen waar we vanuit Hogeschool van Hall Larenstein graag bij aansluiten. Ik heb al een onderzoeksvoorstel ingediend en schrijf mee aan de Groeifondsaanvraag NL2120.”

Wat is uw rol bij die projecten?

“Bij het studentenonderzoek ben ik trekker en duwer en zorg dat dit onderzoek gaat bijdragen aan de kennisontwikkeling rond de onderzoeksthema’s in mijn lectoraat. Bij ander onderzoek ben ik projectleider, task-leader of adviseur.”

Bent u betrokken bij een living lab?

“Ik ben betrokken bij het living lab in de Hedwige-Prosperpolder langs de Schelde en ben nu de mogelijkheden voor een living lab in het rivierengebied rond Arnhem aan het verkennen.”

Waarom bent u aangesloten bij het Lectorenplatform Water?

“Ik vind samenwerking belangrijk! Als hbo hebben wij een belangrijke rol bij de implementatie van klimaatadaptatiemaatregelen, waaronder nature based solutions, die meestal zo complex zijn dat deze vele disciplines overstijgen: samenwerking is nodig voor duurzame oplossingen.”

Jantsje M. van Loon-Steensma

Dr.ir. Jantsje M. van Loon-Steensma

Lector Nature Based River Management
  • jantsje.vanloon@hvhl.nl

  • Hogeschool Van Hall-Larenstein (Velp)
  • Milieuhygiëne, specialisatie Waterkwaliteit en Aquatische Ecologie aan Wageningen Universiteit