Wat is uw expertise?

Ik ben gespecialiseerd in stedelijk water en de klimaatbestendige inrichting van steden, omdat ik ben geïnteresseerd in de relatie tussen water en de maatschappij. Ik heb meegewerkt aan het ontwikkelen van een reeks modellen om het functioneren van regenwatersystemen en waterketens beter in beeld te krijgen.

Bij welke onderzoeksgroep bent u betrokken?

Ik ben lector van het lectoraat Water in en om de stad van de Hogeschool van Amsterdam, Center of expertise Urban Technology.

Aan welke projecten werkt u op dit moment?

In de eerste plaats aan het project Klimaatbestendige stad waarbij we onderzoeken hoe we steden minder kwetsbaar maken voor extreme weersomstandigheden. Verder werk ik mee aan de projecten RESILIO voor slimme, blauwgroene daken, het Interreg-project CoolTowns over hittemaatregelen en aan de projecten Effectief klimaatgroen, Raak-publiek De waterbergende weg, Raak-publiek Groenblauwe oplossingen en Hitte in de woning van het Nationaal Kennis- en Innovatieprogramma. Bij de meeste van deze projecten ben ik inhoudelijk leider.

Bent u betrokken bij een living lab?

Op dit moment zijn onze living labs afgerond, maar er zijn er weer een paar in aanvraag.

Wat verwacht u van het Lectorenplatform Water?

Ik vind het belangrijk dat we als waterlectoren van elkaar weten wat er speelt, het hele werkveld kunnen afdekken en soms kunnen samenwerken.

Jeroen Kluck

Dr. ir. Jeroen Kluck

Lector Water in en om de stad
  • j.kluck@hva.nl
  • 0651707783
  • 07/12/1966

  • HvA Hogeschool van Amsterdam
  • Civiele techniek aan de TU Delft

  • Stedelijk water
  • Klimaatbestendige inrichting van steden