Wat is uw expertise?

“De integratie van techniek, ruimte en maatschappij en de duurzame ruimtelijke ontwikkeling van watersystemen. Ook houd ik me bezig met participatie, veranderprocessen, stedelijke vernieuwing en planologie.”

Hoe kwam u daartoe?

“Ik heb van jongs af aan de liefde voor de natuur meegekregen. In de natuur is water de blauwe draad. Ik zet mij met mijn hoofd en hart in voor voldoende, schoon en mooi water. Dat is een basisvoorwaarde voor al het leven op aarde, voor nu en later.”

Bij welke onderzoeksgroep bent u betrokken?

“Het lectoraat H2Omgevingswet, Applied Research Center Delta Areas and Resources (ARC-DAR) aan Hogeschool Van Hall Larenstein in Velp.”

Aan welke projecten werkt u op dit moment?

Implementatie Omgevingswet bij waterschappen.

De doorwerking gidsprincipes duurzame watersystemen in beleidscylcus zoals (Blauwe) Omgevingsvisies, Programma's en Omgevingsplannen;

OmgevingsLAB, evaluaties van pilots en experimenten. Zie ook www.BOVI2050.nl.

Wat is uw rol bij die projecten?

“Programmaleider, co-creatief denker, gids, adviseur, (ontwerpend) onderzoeker en ik begeleid afstudeerders.”

Bent u betrokken bij een living lab?

“Ik ben betrokken bij het opzetten van het huidige Living Lab Better Wetter in Friesland. Op dit moment werk ik ook mee aan het Living Lab Agrarische Enclave Noord Veluwe binnen het programma KACTUS: Klimaat Adaptieve Concepten - Toekomstgerichte Uitvoerbare Strategieën.”

Waarom bent u aangesloten bij het Lectorenplatform Water?

“Vanwege het delen van kennis, netwerken en elkaars kennis en kunde doelbewust complementair inzetten bij onderzoeksvoorstellen met publieke en private partijen en collega-instellingen.”

Paul van Eijk

Ph.d. Paul van Eijk

Lector Duurzame Watersystemen
  • paul.vaneijk@hvhl.nl
  • 03/04/1967

  • Hogeschool Van Hall Larenstein
  • Milieukunde
  • Gepromoveerd aan de TU Delft bij het interfacultair onderzoekscentrum duurzaam gebouwde omgeving op het proefschrift 'Vernieuwen met water, een participatieve strategie voor de gebouwde omgeving'.