Wat is uw expertise?

“Klimaatadaptatie in delta’s en riviersystemen, op het snijvlak van techniek en organisatie.”

Hoe kwam u daartoe?

“Riviersystemen en delta’s zijn complexe, sociaalecologische systemen met uiteenlopende opgaven die meestal verband houden met elkaar. Water is vaak het verbindend element. Het aanbrengen of upgraden van riviergebonden infrastructuur zoals dijken, geulen en sluizen vereist het slim samenbrengen van verschillende soorten vak- en gebiedskennis.”

Bij welke onderzoeksgroep bent u betrokken?

“Bij het lectoraat Sustainable River Management aan de HAN en Delta Urbanism van de TU Delft.”

Aan welke projecten werkt u op dit moment?

“Onder andere aan het project Interreg NWE ResiRiver, over het mainstreamen van nature based solutions in riviersystemen, aan RAAK-Rivierwerken, over duurzaam grondverzet bij grote rivierprojecten, en aan RAAK-Taaie Dijken Klimaatrobuust, over risicoavers dijkontwerp.”

Wat is uw rol bij die projecten?

“Dat verschilt per project: sparringpartner voor de betrokken onderzoekers, wetenschappelijke borging, relatiebeheer, onderzoeker, project- en WP-manager en projectacquisitie.”

Bent u betrokken bij een living lab?

“Voor mij is een living lab gebonden aan een bepaald gebied. Onze projecten zijn voornamelijk thematisch van aard en bedienen het gehele rivierengebied. Dit stimuleert kennisuitwisseling tussen regionale partijen zoals waterschappen.”

Waarom bent u aangesloten bij het Lectorenplatform Water?

“Het Lectorenplatform zorgt ervoor dat we als lectoren van elkaar op de hoogte zijn wat er speelt. We kunnen elkaar daardoor makkelijk vinden als we bepaalde thematische of gebiedskennis nodig hebben. Ook sparren we met elkaar over strategie en soms ook operationele issues. Zo versterken we elkaar in een prettige sfeer.”

Jeroen Rijke

Dr. Ir. Jeroen Rijke

Lector Sustainable River Management
  • j.rijke@han.nl

  • HAN
  • Civiele Techniek, TU Delft
  • Bestuurskunde, UUNESCO-IHE/TU Delft

  • Klimaatadaptatie