Nederland is en blijft de best beschermde en leefbare delta

Nederland is ook in de volgende eeuw de best beschermde en leefbare delta ter wereld. De stijging van de zeespiegel en de sterke schommelingen in de afvoer van rivieren vragen om een nieuwe aanpak.

Belangrijkste kennis- en innovatiethema’s

  • Verduurzamen en kostenbeheersing van huidige maatregelen in het waterbeheer ;
  • Ontwikkelen van innovaties om bestaande maatregelen door te ontwikkelen en ontwikkelen van denkbare en haalbare alternatieve transformatieve maatregelen om aan te passen aan versnelde zeespiegelstijging en extremer weer;
  • Digitalisering van het waterbeheer om tot kostenbesparende, kwaliteitsverhogende en/of risicobeperkende verbeteringen in het waterbeheer te komen;
  • Inzet van water bij de winning, de opslag en het transport van energie.