De stuurgroep Wind in de Zeilen heeft op 7 februari 2023 het plan en businesscase van het Delta Climate Center (DCC) goedgekeurd. Dit markeert een bijzonder moment in de totstandkoming van het DCC. De Minister van Binnenlandse Zaken heeft alle initiatiefnemers en overige betrokkenen gefeliciteerd met het tot nu toe bereikte resultaat. Ze sprak de verwachting uit dat de volgende fase net zo productief is. Medio 2023 gaat het DCC officieel van start.

De oprichters van het DCC (HZ University of Applied Sciences, Scalda, University College Roosevelt, NIOZ, Wageningen University & Research en Universiteit Utrecht) zijn blij dat de stuurgroep Wind in de Zeilen positief is over het plan van aanpak voor het DCC.

Het DCC gaat nu een volgende fase in: de oprichting van het centrum. Deze fase duurt tot medio 2023. Tijdens deze fase wordt onder meer gewerkt aan de huisvesting, het aanstellen van de directie, het uitwerken van de agenda voor onderzoek en onderwijs en de benoeming van hoogleraren, lectoren en practoren.

Zeeland als living lab

De missie van het DCC is het ontwikkelen en verbinden van kennis over de transities naar een duurzame, klimaatbestendige en welvarende delta. Het doel is om door brede samenwerking op het gebied van onderzoek, onderwijs, valorisatie en business development innovatieve en impactvolle oplossingen te realiseren voor een toekomstbestendige delta.

Het DCC versterkt Vlissingen, Zeeland én de wereld. De vestigingsplaats is de Kenniswerf in Vlissingen. Daarnaast geldt de gehele Zeeuwse delta als living lab en werkterrein van het centrum.

Informatieavond

De oprichters gaan met de belanghebbenden in de regio aan de slag met het uitwerken van de plannen, waardoor de reeds betrokken, maar ook potentiële belanghebbenden kunnen aanhaken. In het kader hiervan vindt er eind maart een informatieavond plaats voor de leden van de gemeenteraad van Vlissingen en van Provinciale Staten, vertegenwoordigers van bedrijven, genodigden en de pers.

De dag, tijd en locatie van deze bijeenkomst volgen.

DCC